Gdańsk zabiera się za łatanie dziur na drogach

Odwilż to czas, w którym zima uwidocznia swoje destrukcyjne oblicze – dziury w nawierzchni jezdni. Prowadzony jest przegląd stanu technicznego dróg i zabezpieczamy ubytki zagrażających bezpieczeństwu ruchu.

Negatywne skutki działania zimy to nie tylko, utrudniające poruszanie się, intensywne opady śniegu i niskie temperatury powodujące gołoledź. Część z nich dostrzegalna jest wtedy, kiedy zima ustępuje – podczas odwilży. Wówczas na nawierzchniach dróg napotykamy ubytki i dziury, które nie tylko zmniejszają komfort podróży, ale też wpływają na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

W 2021 roku na jezdniach widoczne jest dużo więcej ubytków, niż w poprzednich latach. Wpływ na ten stan ma przebieg zimy, zwłaszcza w styczniu i lutym. W tych miesiącach mieliśmy do czynienia z ujemnymi temperaturami przy jednoczesnym dużym opadzie śniegu. W sytuacji, gdy temperatura często przechodziła przez zero, powstająca podczas odwilży woda wnikała w szczeliny i spękania nawierzchni. W momencie zamarzania wody nawierzchnia była rozsadzana, co prowadziło do powstania ubytków. To zjawisko najczęściej występuje na jezdniach o dużym natężeniu ruchu pojazdów ciężarowych oraz tam, gdzie na skutek eksploatacji pojawiły się siatkowe spękania nawierzchni.

Przegląd ulic

Obecnie prowadzone są intensywne przeglądy stanu technicznego dróg. Pozwolą one na określenie skali i priorytetów kolejności napraw. W tej kwestii zbierane są się także opinie mieszkańców, którzy zgłaszają potrzeby napraw nawierzchni w swojej okolicy do Gdańskiego Centrum Kontaktu: kontakt@gdansk.gda.pl bądź bezpośrednio do GZDiZ gzdiz@gdansk.gda.pl i pod telefonami: 58 52 44 544, 58 52 44 548, 58 52 44 549.

Równolegle przystąpiono do prac związanych z zabezpieczeniem uszkodzonych nawierzchni. Ze względu na warunki atmosferyczne, czyli wciąż występujące zaśnieżenie i oblodzenie jezdni, wykonywane są jedynie prace doraźne, które zabezpieczają ubytki zagrażające bezpieczeństwu ruchu. Polegają one na uzupełnieniu powstałych wyrw asfaltem „na zimno”.

W czwartek takie prace odbywały się będą na ulicach: PCK, Kościuszki, Korzennej, Smętnej, Równej, Nowiny i Jabłoniowej.

Od początku tygodnia drogowcy zabezpieczali ubytki na ulicach: Toruńskiej, Rzeźnickiej, Żabim Kruku, Budowlanych, Nowatorów, Kielnieńskiej, Wodnika, Pomorskiej, Elbląskiej, Angielskiej i Siennej Grobli, Okopowej, Niepołomickiej, Srebrna, Polanki, Wita Stwosza, Beethovena, Bysewskiej, Gdańskiej, Czerwonym Dworze i Piastowskiej.

Będą naprawy tzw. docelowe

Z chwilą ustąpienia zimowych warunków atmosferycznych i ustabilizowaniu się pogody przystąpimy do wykonywania napraw docelowych przy zastosowaniu asfaltu lanego i betonu asfaltowego. Także miejsca zabezpieczone teraz doraźnie zostaną naprawione w ten sposób.

By prace przebiegały sprawnie i nie wpływały znacząco na obsługę komunikacyjną, miasto zostało podzielone na trzy obszary działania, w zakresie utrzymania bieżącego nawierzchni bitumicznych jezdni. Za każdy obszar odpowiada inny wykonawca, z którym GZDiZ ma zawartą umowę na wykonanie napraw.

Biorąc pod uwagę skalę uszkodzeń jakie po tym sezonie zimowym występują, szacunkowy koszt napraw wyniesie około 3 mln zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: