Prezydent znów zostawiła Gdańsk. Była w Senacie

We wtorek w pracach senackich komisji udział wzięła Aleksandra Dulkiewicz. Prezydent Gdańska mówiła m.in o planach inwestycyjnych samorządów i możliwościach jakie daje KPO.

Późnym popołudniem rozpoczęło się posiedzenie połączonych komisji Budżetu i Finansów Publicznych i komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Senatorowie byli zainteresowani m.in. procesem powstawania KPO, konsultacji i współpracy przy tworzeniu dokumentu instytucji rządowych z samorządami.

– Duże miasta, które mają najwięcej zadań do wykonania, jak np. wymiana transportu czy „kopciuchów”, zostały z części dotacyjnej wyłączone do części pożyczkowej. Do tego suma przeznaczona na środki transportu wystarczy na 110 sztuk taboru, a tylko miast prezydenckich w Polsce mamy 100 – zwracała uwagę Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdanska. – Cieszę się bardzo, że w zespole roboczym jesteśmy wspólnie z przedstawicielami sektora NGO, czy organizacjami pracodawców. Bo ten zastrzyk finansowy musi być dzielony na wszystkich.

Na stronach rządowych możemy przeczytać, że Krajowy Plan Odbudowy jest częścią Europejskiego Instrumentu Odbudowy (Recovery and Resilience Facility – RRF), który przewiduje 750 mld euro pomocy dla państw członkowskich UE. Celem KPO jest wzmocnienie odporności gospodarczej i społecznej oraz budowa potencjału polskiej gospodarki na przyszłość. W ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Polska będzie miała do dyspozycji ok. 58,1 mld euro, w tym 23,9 mld euro w formie dotacji i 34,2 mld euro w pożyczkach.

Środki muszą być przeznaczone na konkretne inwestycje, wpisujące się w kluczowe obszary dla UE. To infrastruktura, transport, energia i środowisko, innowacje, cyfryzacja, zdrowie, społeczeństwo oraz spójność terytorialna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: