PiS przeciwko zabudowie na Wzgórzu Mickiewicza w Gdańsku

Mieszkańcy nie chcą zabudowy skarpy między ulicami: Maryli i Szarą na Wzgórzu Mickiewicza w Gdańsku. Działka od 14 lat należy do spółki Invest Hel. Chce tam wybudować domki jednorodzinne. Miasto, w zamian za kilka mieszkań, rozważa oddanie deweloperowi kolejnych działek, które pozwolą na swobodny dojazd do inwestycji.

W sprawę zaangażowało się Stowarzyszenie „Park na Zboczu” i działacze Prawa i Sprawiedliwości, którzy zorganizowali we wtorek konferencję prasową.

Poseł PiS Kacper Płażyński zarzucił włodarzom Gdańska, że „mamią mieszkańców obietnicami, których nie spełniają i ulegają deweloperom”.

Z takim przypadkiem mamy do czynienia na Wzgórzu Mickiewicza, gdzie władze Gdańska, wbrew mieszkańcom, stowarzyszeniom, radzie dzielnicy i składanym wcześniej obietnicom, chcą przekazać deweloperowi kolejne działki na Zboczu. Tereny, które lata temu miały zamienić się w park z infrastrukturą sportową, alejkami. Nie ma na to naszej zgody. Apeluję do pani prezydent Aleksandry Dulkiewicz o rozsądek, aby stanęła po stronie mieszkańców, a nie deweloperów – powiedział polityk podczas briefingu.

Oświadczenia miasta Gdańsk

Od wielu miesięcy wsłuchujemy się w głosy mieszkańców i razem z Radą Dzielnicy szukamy rozwiązania w kwestii porozumienia się z firmą Invest Hel Sp. z o.o. w sprawie dojazdu do terenów inwestora przez grunty należące do miasta. Ze strony inwestora padały różne propozycje rozwiązania sprawy dojazdu do nieruchomości: zamiana gruntów, a ostatnio zamiana gruntów na mieszkania komunalne. Zgodnie z procedurą określoną przez Radę Miasta dla tego typu transakcji wymagana jest pozytywna opinia Komisji Rady Miasta Gdańska. W tym momencie dla miasta kluczowe jest by kwestia dojazdu została uregulowana przy akceptacji i współpracy z mieszkańcami.

 Spółka po konsultacjach społecznych zaproponowała Radzie Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza, iż należąca do Spółki działka nr 7/4 zostanie zagospodarowana wyłącznie zielenią i będzie stanowić swoisty „zielony bufor” pomiędzy zabudową mieszkaniową istniejącą od strony ul. Maryli, a nieruchomością Spółki, na której znajduje się projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Ponadto zaoferowała świadczenie w zakresie wykonania koncepcji oraz kosztorysu projektowo – wykonawczego dla ewentualnej realizacji Domu Sąsiedzkiego Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza oraz ciągu pieszego łączącego tereny istniejących osiedli domów jednorodzinnych z ul. Szarą.
Gdy strony nie osiągną porozumienia w kwestii dojazdu, nie dojdzie do zamiany nieruchomości. Jednocześnie trzeba pamiętać, że inwestor ma możliwość uregulowania sprawy na drodze sądowej w formie ustanowienia służebności dojazdu.
Należy też dodać, że nikt nie występował do Wydziału Środowiska o decyzję w sprawie wycinki drzew. Nie odnotowano również w rejestrze wniosku o pozwolenie na budowę.
Firma Invest Hel Sp. z o. o. jest właścicielem terenu od 2007 rok, działka została zakupiona od osoby prywatnej.
W listopadzie 2018 wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch zespołów budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej (8 i 9 segmentów) i dwóch budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej z garażami i niezbędną infrastrukturą techniczną w Gdańsku przy ul. Telimeny. Od decyzji było odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które decyzją z dnia 04.03.2019 r. orzekło utrzymać decyzję w mocy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: