Startują nadmorskie parkingi w Gdańsku

800 miejsc w 4 nadmorskich lokalizacjach. 26 czerwca uruchamiamy parkingi nadmorskie. Funkcjonować one będą do 5 września. Osoby dojeżdżające na plażę samochodem zapłacą 10 zł za wjazd niezależnie od czasu postoju. Zachęcamy do płatności za pomocą karty.

Parkingi nadmorskie niezmiennie funkcjonować będą w czterech lokalizacjach w pobliżu gdańskich kąpielisk. W Jelitkowie przy ul. Błękitnej (220 miejsc) i ul. Kaplicznej (60 miejsc). W Brzeźnie parking zlokalizowany jest przy ul. Czarny Dwór (340 miejsc), a na Stogach przy ul. Nowotnej (180 miejsc). Parking nadmorski na Stogach tak jak w ubiegłym roku ma charakter parkingu społecznie odpowiedzialnego i jest prowadzony przez Fundację Społecznie Bezpieczni. Wypracowany zysk przeznaczany zostanie na potrzeby schroniska dla osób bezdomnych w Gdańsku. Podczas wakacji w 2019 Fundacja zarobiła na samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych i starszych. W ubiegłym roku na wyposażenie i remont kuchni dla osób potrzebujących w Nowym Porcie.

Na parkingach nadmorskich opłata w wysokości 10 zł za każdorazowy wjazd pobierana będzie przez siedem dni w tygodniu w godzinach od 9:00 do 17:00 i będzie niezależna od czasu postoju. Wyjątkiem będzie postój pojazdu do 15 minut. Po wcześniejszym zgłoszeniu obsłudze przez kierującego takiej potrzeby pierwszy kwadrans będzie bezpłatny. Po godzinie 17:00 do dnia następnego do godziny 9:00 za pozostawienie samochodu na parkingu nie trzeba będzie płacić.

Z konieczności wniesienia opłaty za wjazd na parkingi nadmorskie zwolnione będą osoby niepełnosprawne, posiadające identyfikatora „N+” wydany przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni lub odpowiadający mu dokument wydany przez innego zarządcę drogi. Bezpłatny będzie również postój pojazdów elektrycznych i PHEV w rozumieniu Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. W tym przypadku podstawą będzie niebieska naklejka na szybie pojazdu z symbolem EE, karta zerowej stawki opłat na pojazdy PHEV a także zielona tablica rejestracyjna lub wskazanie gniazdka do ładowania samochodu pracownikowi obsługi przy wjeździe na parking.

Każdego roku z parkingów nadmorskich (w zależności od pogody) korzysta od 30 do 36 tysięcy kierujących.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: