Akt oskarżenia ws. oszustw metodą „na policjanta”

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku skierowała do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko osobom biorącym udział w procederze oszustw popełnianych metodą na Policjanta lub prokuratora. Oskarżenia działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Aktem oskarżenia objęto kierującego grupą oraz czterech członków grupy. Oskarżeni doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem 11 osób na łączną kwotę przekraczającą 420 000 tysięcy złotych. Dwie osoby usiłowano doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na łączną kwotę 70 000 złotych.

W toku śledztwa ustalono, że oskarżeni  w ramach zorganizowanej grupy działali w okresie od listopada  2019 do stycznia 2020.

W strukturze grupy  znajdowali się dzwoniący do pokrzywdzonych  telefoniści, których danych nie ustalono w toku śledztwa, logistyk  pozostający w kontakcie z  kierującym grupą oraz osobami  werbującymi  kurierów, kurierzy.

Pokrzywdzeni to osoby starsze korzystające z telefonów stacjonarnych. Telefoniści kontaktowali się  z pokrzywdzonymi  zawsze na numery  stacjonarne   wybierane  z  książki telefonicznej. Przedstawiali się  jako funkcjonariusze Policji  lub prokuratorzy  podając fikcyjne  dane, często z podaniem  fikcyjnych numerów  legitymacji służbowych, czy adresów miejsc prac.

Pokrzywdzeni byli informowaniu o prowadzonej akcji policyjnej oraz  grożącej im utracie pieniędzy zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych w mieszkaniach.

Dzwoniący polecali pokrzywdzonym niezwłoczne udanie się  do  banku  i dokonanie wypłaty zgromadzonych środków. Wypłacone pieniądze oraz pieniądze zabrane z mieszkań  pokrzywdzeni  przekazywali  osobie, która  do nich podchodziła, bądź pozostawiali we wskazanych  miejscach,  np. w koszu na śmieci lub krzakach.

Odebrane od pokrzywdzonych pieniądze kurierzy przekazywali osobie  pozostającej w  kontakcie z kierującym grupą, a ten kierującemu. Były one dzielone pomiędzy członków grupy.

Zakres zarzutów

Aktem oskarżenia objęto kierującego grupą, któremu zarzucono popełnienie czynu z art. 258 § 1 i 3 k.k. oraz  4 członków grupy, którym  zarzucono popełnienie czynu z art. 258 § 1 k.k.

Wszystkim oskarżonym zarzucono popełnianie w ramach zorganizowanej grupy przestępstw oszustwa oraz usiłowania oszustwa, w tym wobec mienia znacznej wartości. Sprawcy z procederu uczynili sobie stałe źródło dochodu.

Trzech oskarżonych  przebywa w areszcie.

Oskarżonym grozi kara

Przestępstwo kierowania  zorganizowaną grupą przestępczą  zagrożone jest karą pozbawienia wolności do  lat 10,  a udział w zorganizowanej  grupie przestępczej do lat 5.

Za przestępstwo oszustwa oraz usiłowania oszustwa grozi kara pozbawienia wolności do lat  8, a w przypadku, gdy dotyczy mienia  znacznej wartości  do lat 10.

Gdy sprawca z przestępstwa uczynił sobie stałe źródła dochodu Sąd może   wymierzyć karę do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *