Dwie firmy chętne do obsługi Mevo 2.0

Otwarte zostały oferty złożone elektronicznie w postępowaniu na wybór operatora Systemu Roweru Metropolitalnego.

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot na realizację zamówienia podstawowego zabezpieczył kwotę 107 487 162,00 zł zł brutto. We wskazanej kwocie nie wliczone zostały przychody z abonamentów, sprzedaży powierzchni reklamowej oraz odliczeń podatku VAT.

W trwającym od kwietnia 2020 r. dialogu konkurencyjnym dot. nowego Mevo brały udział trzy firmy.

Swoje propozycje zgłosiło dwóch wykonawców: Konsorcjum BikeU i Freebike oraz City Bike Global SA.

  1. Konsorcjum BikeU i Freebike

Cena brutto

za wykonanie zamówienia podstawowego

Bazowa oferowana liczba rowerów z napędem wspomaganym elektrycznie

Łączna oferowana liczba punktów ładowania

Łączna oferowana  liczba stacji obsługiwanych przez rowery cargo

Odsetek pojazdów zeroemisyjnych

Łączna oferowana liczba  punktów serwisowania

365,31 mln zł

3299

51

400

64%

10

  1. City Bike Global, SA

Cena brutto

za wykonanie zamówienia podstawowego

Bazowa oferowana liczba rowerów z napędem wspomaganym elektrycznie

Łączna oferowana liczba punktów ładowania

Łączna oferowana  liczba stacji obsługiwanych przez rowery cargo

Odsetek pojazdów zeroemisyjnych

Łączna oferowana liczba  punktów serwisowania

159,27 mln zł

3200

51

717

100%

17

Złożone oferty zostaną poddane ocenie komisji przetargowej. Oferty będą dokładnie sprawdzone pod względem formalnym, aby nie było żadnych wątpliwości, co do ostatecznego wyniku przetargu. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej w ramach przewidzianych kryteriów oceny, zobowiązany zostanie m.in. do przedstawienia dwóch rowerów ze wspomaganiem elektrycznym i dwóch rowerów tradycyjnych. Zamawiający dokona badania zgodności rowerów z warunkami Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) w oparciu o opinię niezależnego biegłego rzeczoznawcy. Umowa zostanie zawarta w przypadku spełnienia wymogów określonych w dokumentacji postępowania przez wykonawcę najkorzystniejszego.

Komisja przetargowa wyłoni Wykonawcę na podstawie 2 głównych kryteriów:

  • Cena 60 %
  • Koncepcja funkcjonowania SRM 40%

W skład koncepcji funkcjonowania wchodzą:

  • zwiększona bazowa liczba rowerów elektrycznych,
  • liczba dodatkowych punktów ładowania,
  • liczba dodatkowych stacji obsługiwanych wyłącznie przez rowery cargo,
  • odsetek pojazdów zeroemisyjnych, przeznaczonych do obsługi systemu w zakresie relokacji i przewozu rowerów do serwisu
  • liczba dodatkowych punktów serwisowania.

Jakie ma być nowe Mevo?

Nowe Mevo ma być systemem mieszanym złożonym z co najmniej 4099 rowerów (w tym 1000 tradycyjnych), 717 stacji rowerowych, abonament miesięczny będzie wynosił 29,99 zł, w każdej z 16 gmin będą punkty ładowania baterii, będzie możliwość wypożyczenia roweru z rozładowaną baterią. Umowa z nowym operatorem będzie podpisana na 90 miesięcy. System swoim zasięgiem obejmie 16 gmin – dotychczasowe 14 (Gdańsk, Gdynia, Sopot, Żukowo, Reda, Pruszcz Gdański, Tczew, Sierakowice, Rumia, Somonino, Stężyca, Kartuzy, Puck i Władysławowo), a także dodatkowo Kolbudy i Kosakowo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *