Będzie rozbudowa portu w Pucku

W porcie rybackim odbyło się podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych dla zadania Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych, żeglarskich (Etap I).

Przetarg nieograniczony wyłonił firmę NDI S.A. na wykonawcę robót budowlanych dla ww. zadania. Umowa opiewa na kwotę  32 810 393,20 zł brutto, wartość kosztów kwalifikowalnych (tj. wartość pomniejszona min. o wartość podatku VAT) to kwota 26 675 116,42 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 22 244 548,69 zł co stanowi prawie 84% dofinansowania ww. kosztów.

I Etap inwestycji obejmuje budowę części falochronu północnego dla osłony basenu rybackiego przed nadmiernym zafalowaniem, budowę stałego pomostu połączeniowego o dł. 180 m wraz z trzema pomostami pływającymi dla jachtów oraz przygotowaniem nasady zaplecza portu. Na pomostach zainstalowane zostaną postumenty do poboru energii i wody, stanowiska ze sprzętem ratowniczym, drabinkami oraz knagami cumowniczymi. W efekcie, oprócz już istniejących, powstanie aż 98 nowych miejsc cumowania dla jachtów.

Zakończenie robót budowlanych przewidziane jest na wrzesień 2023 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: