Rewitalizacja ulicy Górka w Gdańsku

Ulica Górka będzie koleją ulicą w Gdańsku, która zostanie przebudowana.  Ogłoszono przetarg na realizację tego zadania. Prace na ul. Górka mają potrwać 10 miesięcy od daty podpisania umowy.

Ulica będzie miała nawierzchnię z kostki kamiennej. Ponadto przebudowane zostaną chodniki, pojawi się stylizowane oświetlenie i ławki. Ważnym elementem inwestycji będzie przebudowa sieci gazowej, współfinansowana przez PSG Sp. z o.o oraz przebudowa sieci wodociągowej, która będzie koordynowana przez przedstawicieli spółki GIWK.

W zakresie inwestycji znalazły się również prace związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej, monitoringu i montaż elementów małej architektury. Z uwagi na lokalizację ulicy projekt został uzgodniony z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku. Otwarcie ofert zaplanowano w pierwszej połowie września. Prace mają potrwać 10 miesięcy od daty podpisania umowy.

Zadanie to jest elementem realizowanego obecnie Programu Rewitalizacji w Gdańsku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którym objęte zostały cztery dzielnice Gdańska.  Koordynatorem rewitalizacji jest Biuro Rozwoju Gdańska. Poszczególne zadania w ramach programu oprócz Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska są realizowane także przez Gdańskie Nieruchomości i wspólnoty mieszkaniowe.

Projekt – rewitalizacja ulicy Górka

W ramach projektu rewitalizacji planowana jest również przebudowa układu drogowego ulice Biskupia, Na Stoku, Salwator, zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Biskupiej tzw. Plac pod Neptunem, remonty budynków mieszkalnych.

W ramach Programu Rewitalizacji obszaru Biskupia Górka ze Starym Chełmem latem zakończono prace przy zagospodarowaniu skweru przy ul. Styp-Rekowskiego na Starym Chełmie. Na placu powstał nowy plac zabaw i siłownia zewnętrzna. Mieszkańcy zyskali również nowe alejki i oświetlenie. Koszt prac wyniósł 1,1 mln złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *