Będzie remont Mostu Siennickiego. Znowu

W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Mostu Siennickiego.  Prace projektowe mają potrwać niecały rok.

W ostatnich latach stan Mostu Siennickiego nad Martwą Wisłą uległ pogorszeniu, w związku z czym koniecznym jest przeprowadzenie modernizacji obiektu. Obiekt był remontowany w ramach przebudowy trasy na Przeróbce.

Przebudowa ma nie tylko zwiększyć nośność mostu i zmniejszyć koszty eksploatacji przeprawy, ale także poprawić bezpieczeństwo i sprawność ruchu na obiekcie. Pierwszym krokiem w tym celu będzie opracowanie dokumentacji projektowej. Ogłoszenie przetargu planowane jest w najbliższych dniach.

Projekt będzie opierał się na koncepcji, która została zlecona przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Wariant, który wybrano do dalszego opracowania opiera się na założeniu konieczności  budowy nowych przęseł i przyczółków Mostu Siennickiego. 

Biuro projektowe, z którym zostanie podpisana umowa będzie przeprowadzać badania geologiczne i geotechniczne oraz inwentaryzację obiektu. Niezbędne będzie także sprawdzenie nośności fundamentów, przyczółków oraz ustroju nośnego w kontekście możliwości wykorzystania ich podczas przebudowy. Oprócz opracowania pełnej dokumentacji projektowej, biuro projektowe pozyska wszelkie niezbędne zgody konieczne do rozpoczęcia robót budowlanych.

Otwarcie ofert zaplanowano w pierwszej połowie września. Prace projektowe mają potrwać niecały rok od podpisania umowy.

Most Siennicki został oddany do użytku w 1912 r. jako most zwodzony, zastępując przeprawy promowe, które funkcjonowały w tym miejscu do momentu wybudowania obiektu. Od 1947 roku funkcjonuje jako most stały. Z uwagi na zły stan pod koniec lat 80. obiekt został rozebrany i wybudowany na nowo.

Most Siennicki nie jest jedynym obiektem planowanym do przebudowy. W ostatnich tygodniach ogłosiliśmy również przetargi dotyczące opracowania projektów przebudowy mostu na ul. Osiedle i ul. Opłotki, w ciągu ul. Litewskiej, nad Opływem Motławy w ciągu ul. Zawodników oraz nad kanałem melioracyjnym w ciągu ul. Tarcice w Gdańsku. W najbliższych tygodniach planowane jest także ogłoszenie przetargu dotyczącego opracowania projektu modernizacji mostów w ciągu ul. Toruńskiej nad Starą i Nową Motławą wraz z modernizacją chodników i nawierzchni jezdni w ul. Toruńskiej. Wspomniane zadania są elementami programu „Modernizacja drogowych obiektów inżynieryjnych w Gdańsku”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *