Jest prawomocny wyrok ws. marszałka Mieczysława Struka

Sąd Okręgowy w Gdańsku po rozpatrzeniu apelacji, która dotyczyła nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych, podtrzymał wyrok sądu I instancji ze stycznia 2021 r. Sąd Rejonowy uniewinnił wówczas Mieczysława Struka od większości zarzutów, a dwa warunkowo umorzył.

Prokuratura oskarżyła Struka o złożenie w oświadczeniach majątkowych w latach 2013-2016 nieprawdziwych informacji na temat posiadanych zasobów pieniężnych, nieruchomości gruntowej oraz zasiadania w radzie nadzorczej fundacji prowadzącej działalność gospodarczą. Sześć zarzutów dotyczy składania fałszywych zeznań lub zatajania prawdy. Grozi za to do ośmiu lat więzienia.

Sąd Okręgowy w Gdańsku po rozpatrzeniu apelacji odrzucił niemal wszystkie argumenty prokuratury, która domagała się zaostrzenia wyroku. Podtrzymał wyrok uniewinniający wydany przez sąd I instancji, a w punktach dotyczących umorzenia złagodził wyrok, skracając czas warunkowego umorzenia z dwóch lat do jednego roku i zmniejszając kwotę, jaką marszałek ma wpłacić na cele charytatywne, z 10 do 8 tysięcy złotych.

Warto tu podkreślić, że Struk nie wykazał ponad 30 tys. zł oszczędności zgromadzonych na dwóch kontach jego żony. Pieniądze te należały do mieszkającego na Śląsku brata małżonki Struka z tytułu wynajmu jego mieszkania na Wybrzeżu.

One thought on “Jest prawomocny wyrok ws. marszałka Mieczysława Struka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *