Otwarto oferty na przebudowę skrzyżowania w Gdańsku Kokoszkach

Poznaliśmy oferty dotyczące przebudowy skrzyżowania ul. Kartuskiej z ul. Nowatorów. Na realizację zadania zabezpieczono 19,1 mln zł. Wpłynęły cztery oferty, z których najniższa opiewa na 12 886 309,20 zł.

Latem ubiegłego roku rozpoczęły się prace związane z przebudową ul. Kartuskiej. Inwestycja objęła odcinek od ul. Otomińskiej do okolic skrzyżowania z ul. Nowatotów. Przetarg, którego oferty poznaliśmy 20 sierpnia dotyczy skrzyżowania ul. Kartuskiej z ul. Nowatorów wraz z wydłużeniem trasy do ul. Smęgorzyńskiej.

Budowa skrzyżowania Kartuska-Nowatorów

Na realizację zadania zabezpieczono 19,1 mln zł. Wpłynęły 4 oferty, które są obecnie analizowane.

  1. Firma Budowlano – Drogowa MTM SA – 15 076 741,92 zł
  2. STRABAG Sp. z o.o. – 15 313 756,25 zł
  3. „WPRD GRAVEL” Sp. z o.o. – 19 243 793,92 zł
  4. Konsorcjum firm: Lider: Kruszywo Sp. z o.o. – 12 886 309,20 zł

Zakres prac przewiduje wykonanie skrzyżowania wraz z odcinkiem ok. 200 metrów ul. Kartuskiej oraz Nowatorów, koniecznym do funkcjonalnego włączenia jezdni, chodnika oraz infrastruktury podziemnej w istniejący układ. Planowany nowy układ drogowy na ul. Kartuskiej kończyć się będzie za zakrętem, ok. 200 m od skrzyżowania z ul. Nowatorów w kierunku gminy Żukowo. Przebudowany zostanie również odcinek ul. Nowatorów do wysokości ul. Fabrycznej. Droga będzie kontynuacją rozbudowywanego obecnie odcinka od ul. Otomińskiej do ul. Nowatorów. Wykonane zostanie skrzyżowanie wraz z jezdniami, chodnikami, ścieżką rowerową wraz z przebudową infrastruktury podziemnej. Prace mają potrwać 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Projekt rozbudowy ul. Kartuskiej do granic Gdańska

17 sierpnia poznaliśmy także oferty związane z opracowaniem kompleksowej dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Kartuskiej od ul. Smęgorzyńskiej do granic miasta. W przyszłości poszerzona ul. Kartuska oprócz dodatkowej jezdni i łącznie czterech pasów ruchu (po dwa w każdym kierunku) zyska lewo- i prawoskręty, zatoki autobusowe, chodniki, drogę rowerową. Przebudowie ulegnie infrastruktura podziemna. Projekt ma powstać w 16 miesięcy od daty podpisania umowy.

Budżet założony na opracowanie projektu dla tego zadania wyniósł 700 tys. złotych. W tym przetargu także wpłynęły cztery oferty:

  1. HIGHWAY Sp. z o.o – 1 205 400,00 zł
  2. VERMERS Sp. z o.o sp.k., PROINWESTA Anna Waniewska – 615 000,00 zł
  3. Pracownia Projektowa PROMAR Mariusz Szyszkowski – 648 210,00 zł
  4. PRACOWNIA PROJEKTOWA MID SP. z. o.o – 710 940,00 zł

Projekt budowy zbiornika retencyjnego

Niezwykle istotnym elementem związanym z rozbudową ul. Kartuskiej jest projekt zbiornika retencyjnego Kartuska, do którego odprowadzane będą wody opadowe z trasy. Dokumentację projektową opracowuje obecnie biuro TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o. Koszt projektu to około 388 tys. złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *