Mieszkańcy konsultowali projekt przebudowy ul. 3 Maja w Sopocie

Podczas spaceru konsultacyjnego dotyczącego przebudowy ul. 3 Maja mieszkańcy wyrazili swoje zdanie na temat planowanych zmian. Najmocniej wybrzmiały głosy o bezpieczeństwie pieszych oraz konieczności pozostawienia miejsc parkingowych.

Spotkanie odbyło się 2 września. Wzięło w nim udział ok. 50 mieszkańców. Spotkanie prowadził prezydent Jacek Karnowski wraz z urzędnikami odpowiedzialnymi za ruch rowerowy i zieleń, a Wojciech Ogint, dyrektor ZDiZ, tłumaczył zmiany drogowe. Spacer rozpoczął się w okolicy skrzyżowania ul. 3 Maja z ul. Kościuszki, gdzie omawiane były główne założenia przebudowy. Następnie uczestnicy przechodzili w dół ulicy, zatrzymując się przy ważniejszych skrzyżowaniach.

Mieszkańcy wyrazili swoje poparcie dla budowy ronda na skrzyżowaniu z ul. Kościuszki, podkreślali konieczność zwiększenia bezpieczeństwa, poparli również pomysł budowy dwóch kolejnych niewielkich, wyniesionych rond na skrzyżowaniach z ul. Władysława IV oraz Sobieskiego. Poruszony został także problem parkowania. W zaproponowanym przez Urząd Miasta projekcie zmieniono sposób parkowania z prostopadłego na równoległy. Głównym postulatem sopocian było pozostawienie tych miejsc w dolnym odcinku ulicy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zostanie przygotowana poprawiona koncepcja przebudowy, uwzględniająca budowę dwóch kolejnych rond, zmianę przebiegu pasa rowerowego, aby ocalić miejsca parkingowe. Zostanie również przeanalizowana zmiana nawierzchni dróg rowerowych oraz budowa wyniesionego skrzyżowania na dole ulicy.

Kolejny spacer konsultacyjny odbędzie się 20 września o godzinie 17, start na krzyżowaniu ul. 3 Maja z Króla Jana Kazimierza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: