Niezły numer. Wykłady z Makłowiczem i Orłosiem na studium im. Pawła Adamowicza

Cztery weekendy wykładów, wśród prowadzących Gosia Baczyńska, Robert Makłowicz i Maciej Orłoś, inauguracja w Babiogórskim Parku Narodowym – 18 września startuje pierwszy kierunek „Klimat i Środowisko” w Studium Obywatelskim im. Pawła Adamowicza.

Te studia kompetencyjne dostarczą narzędzi potrzebnych do działań na rzecz ochrony środowiska, które można stosować na poziomie samorządów, miast i rządów – tłumaczy prof. Paweł Rowiński, wiceprezes PAN. Kierunek rozpocznie się zajęciami w terenie, w Babiogórskim Parku Narodowym. Studenci porozmawiają tam o bioróżnorodności, eko nawykach i o stanie badań nad klimatem. Bo także wokół tych tematów będą koncentrować się studia „Klimat i środowisko” w Studium Obywatelskim im. Pawła Adamowicza.

Ekologia w pigułce

Ze studentami spotkają się eksperci, którzy na co dzień wykorzystują dobre praktyki związane ze zdrowym stylem życia, ochroną zasobów naturalnych i propagowaniem postaw ekologicznych. Są wśród nich m.in. prof. Jan Marcin Węsławski, biolog morski i dyrektor Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie, prof. Paweł Rowiński, wiceprezes PAN, projektantka mody Gosia Baczyńska, podróżnik i krytyk kulinarny Robert Makłowicz, dziennikarz Maciej Orłoś oraz Joanna Murzyn, która zajmuje się cyfrową ekologią. Wykładowcy w atrakcyjny i angażujący sposób przedstawią praktyczne sposoby wykorzystania wiedzy dotyczącej środowiska.

– Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza będzie zajmować się ważkimi tematami, między innymi tym, jak walczyć ze skutkami zmian klimatycznych – tłumaczy Robert Makłowicz i zachęca: – Przybywajcie!

Otwarci na dialog

Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza powołano 1 czerwca w Europejskim Centrum Solidarności. Misją uczelni jest rozwijanie wartości, jakie promował Paweł Adamowicz, postrzegając miasto jako centrum tworzącego wspólnotę, otwartego na nowe idee, inicjatywy i dialog.
Twórcom szkoły zależy nie tylko na sieciowaniu wspólnot lokalnej, regionalnej, państwowej w skali kraju, ale także na ukazywaniu roli Unii Europejskiej w rozwoju samorządów oraz na promowaniu idei pomocniczości.

Głównym celem studium jest dostarczenie wiedzy eksperckiej wynikającej z doświadczeń prowadzących, analizy studium przypadku oraz warsztatów z praktykami. Wśród kluczowych kompetencji są te, które dotyczą nowoczesnego planowania i prognozowania (ekologia, transport publiczny), wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, stylów przywództwa czy zarządzania współpracą z mediami. Poza kompetencjami i ekspercką wiedzą praktyczną, Studium Obywatelskie ma na celu również sieciowanie – budowanie nowych relacji, możliwych do wykorzystania w dalszym życiu zawodowym uczestników.

Trwa rekrutacja także na pozostałe kierunki

Kształcenie jest oparte na formach dopasowanych do wymagań, oczekiwań i możliwości grupy docelowej. Przełożyły się one na powstanie czterech modeli edukacyjnych: studia podyplomowe (Współpraca międzynarodowa samorządów, Organizacja pracy zdalnej i bezpieczeństwo cyfrowe), studia podyplomowe typu Master Business Administration (Zarządzanie polityką klimatyczną i energetyczną, Bezpieczeństwo w sektorze publicznym), wolne studia kompetencyjne (Klimat i Środowisko) oraz program tutoringu. – Łączymy doświadczenia organizacji pozarządowych oraz uczelni, by wspólnie kształcić liderów. Świat się zmienia i chcemy tej zmianie towarzyszyć. Dzisiejsi liderzy społeczni, aktywiści oraz politycy, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie będą mieli wpływ na to, jak przygotujemy liderów zmiany, która nadchodzi – mówi dr hab. Paweł Kowal, koordynator Studium Obywatelskiego. Rekrutacje na pozostałe kierunki już się rozpoczęły.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: