Prokuratura bada sprawę strefy parkowania w Gdyni

Podwyżka stawek parkingowych w Gdyni trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.  Skarga wpłynęła od Prokuratora Okręgowego w Gdańsku i dotyczy uchwały Rady Miasta Gdyni z maja 2020 roku, która wprowadziła nowe stawki.

Gdynia będzie tłumaczyć się przed sądem z uchwały zwiększającej opłaty postojowe oraz rozszerzającą Strefę Płatnego Parkowania przyjęła również Gdynia.

– Mamy świadomość, że zwiększenie opłat i poszerzanie obszaru płatnego parkowania w centrum i dzielnicach narażonych na duże obciążenie parkingowe jest wyzwaniem – decyzja była poparta analizami, a także opiniami mieszkańców. Stawiamy na bezpieczną, przyjazną i ekologiczną Gdynię, a wprowadzone zmiany przyczynią się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska, pozwolą mieszkańcom wyrobić nowe nawyki transportowe, a w efekcie odkorkują newralgiczne punkty miasta – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

3 września br. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wpłynęła skarga prokuratorska dot. uchwały z dnia 15 maja 2020 roku, którą Rada Miasta Gdyni wprowadziła nowe stawki.

W treści dokumentu znajdziemy m.in. zarzuty dotyczące wysokości opłat za postój w gdyńskiej SPP.
W skardze skierowanej przez Prokuratora Okręgowego w Gdańsku czytamy też:

– Przyjęcie uchwały nastąpiło w zmienionych warunkach wynikających z ogłoszenia w marcu stanu epidemii. Skutkujących ograniczeniem poruszania się oraz zamknięciem określonych obiektów użyteczności publicznej, restauracji i barów, obiektów handlowych. Wprowadzone ograniczenia powinny wpłynąć na przyjęte zaskarżoną uchwałą rozstrzygnięcia.

W czasie pierwszego lockdownu w marcu 2020 roku Gdynia – jako jedno z pierwszych i nielicznych miast w Polsce – zdecydowała się na zawieszenie poboru opłat postojowych na terenie ówczesnej Strefy Płatnego Parkowania. Decyzja ta obowiązywała od 16 marca 2020 roku przez ponad 2 miesiące – do 20 maja.

Warto również podkreślić, że przyjęta 15 maja 2020 roku uchwała miała wejść w życie po 6 miesiącach od daty głosowania, jednak w październiku ubiegłego roku – w związku z trwającą pandemią koronawirusa – na wniosek prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka radni odroczyli ten termin o 8 miesięcy – do 1 lipca 2021 roku. Inicjatywa motywowana była przede wszystkim bardzo poważną sytuacją epidemiczną w kraju. Prezydent uznał, że obciążanie mieszkańców dodatkowymi opłatami parkingowymi w tak ciężkim okresie jest niewłaściwe i zasugerował przesunięcie daty ich wprowadzenia. Ostatecznie rozszerzona strefa oraz nowe stawki zaczęły obowiązywać od 1 lipca br.

W piśmie przygotowanym przez Prokuratora Okręgowego w Gdańsku znalazł się również zarzut, jakoby celem przyjętej uchwały było osiągnięcie skutku fiskalnego, a nie zwiększenie rotacji, zmiana przyzwyczajeń transportowych czy odciążenie newralgicznych punktów w mieście z ruchu samochodowego. Trudno jednak nie zauważyć, że zgodnie z uchwałą nie mniej niż 65% wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania miasto przeznacza m.in. na remonty chodników, nową infrastrukturę rowerową, miejskie tereny zielone czy inwestycje w zakresie transportu zbiorowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: