Tak powstaje węzeł przesiadkowy w Gdańsku Osowej. Dużo zdjęć

W marcu 2021 roku  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska podpisała umowę na realizację zadania pn. „Budowa węzła integracyjnego Osowa wraz z trasami dojazdowymi” przy ul. Barniewickiej.

Jesienią 2021 r. mieszkańcy zyskają trzy nowe perony autobusowe – dwa dla tzw. linii przelotowych oraz jeden dla linii kończących bieg. Największe zmiany czekają teren przed dworcem w Osowej, który znajduje się przy ul. Barniewickiej.

Na węźle przewidziano również stanowiska odstawcze dla czterech autobusów, które będą oczekiwały na wyjazd w trasę. Ponadto na pętli znajdą się wiaty rowerowe dla około 100 jednośladów, a także parking kiss&ride.

Zmieni się także fragment ul. Barniewickiej. Na odcinku od ul. Seleny do ul. Konstelacji wybudowane zostaną chodniki i pasy dla rowerzystów. Prowadzone będą także prace ziemne przy budowie kanalizacji deszczowej i przebudowie sieci wodociągowej, gazowej czy teletechniczej. Obszar węzła zyska także oświetlenie. Na pętli przewidziano nowe tablice SIP. Ponadto wybudowany zostanie staw, który będzie „zbierał” wody opadowe.

Niezły numer. Wykłady z Makłowiczem i Orłosiem na studium im. Pawła Adamowicza

Inwestycja zyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, ramach zadania pn.: Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa w raz z trasami dojazdowymi.

Ułożono warstwy podbudowy drogi dojazdowej do przystanku. Na części zakresu zadania trwają prace ziemne. Ponadto trwa budowa niewielkiego zbiornika retencyjnego.

Plac budowy węzła przesiadkowego w Gdańsku Osowej (fot. DRMG)
Plac budowy węzła przesiadkowego w Gdańsku Osowej (fot. DRMG)

 

Plac budowy węzła przesiadkowego w Gdańsku Osowej (fot. DRMG)

 

Plac budowy węzła przesiadkowego w Gdańsku Osowej (fot. DRMG)
Plac budowy węzła przesiadkowego w Gdańsku Osowej (fot. DRMG)

 

Plac budowy węzła przesiadkowego w Gdańsku Osowej (fot. DRMG)
Plac budowy węzła przesiadkowego w Gdańsku Osowej (fot. DRMG)

 

Plac budowy węzła przesiadkowego w Gdańsku Osowej (fot. DRMG)
Plac budowy węzła przesiadkowego w Gdańsku Osowej (fot. DRMG)

 

Plac budowy węzła przesiadkowego w Gdańsku Osowej (fot. DRMG)
Plac budowy węzła przesiadkowego w Gdańsku Osowej (fot. DRMG)

 

Plac budowy węzła przesiadkowego w Gdańsku Osowej (fot. DRMG)
Plac budowy węzła przesiadkowego w Gdańsku Osowej (fot. DRMG)

 

Plac budowy węzła przesiadkowego w Gdańsku Osowej (fot. DRMG)
Plac budowy węzła przesiadkowego w Gdańsku Osowej (fot. DRMG)

 

Plac budowy węzła przesiadkowego w Gdańsku Osowej (fot. DRMG)
Plac budowy węzła przesiadkowego w Gdańsku Osowej (fot. DRMG)

 

Plac budowy węzła przesiadkowego w Gdańsku Osowej (fot. DRMG)
Plac budowy węzła przesiadkowego w Gdańsku Osowej (fot. DRMG)

 

Plac budowy węzła przesiadkowego w Gdańsku Osowej (fot. DRMG)
Plac budowy węzła przesiadkowego w Gdańsku Osowej (fot. DRMG)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *