Copernicus z akredytacją Ministerstwa Zdrowia. Otrzymał ją na 3 lata

Ponowną akredytację Ministerstwa Zdrowia otrzymały Szpitale spółki Copernicus. Bezpieczeństwo pacjentów i wysoka jakość leczenia zostały potwierdzone.  Copernicus otrzymał 84 proc. punktów.

Szpital , który wystąpił o akredytację otrzymał ją 2 września 2021 r. Certyfikat jest ważny do 2 września 2024 r. Po upływie tego czasu konieczne będzie  ponowne przeprowadzenie oceny i w przypadku pozytywnej opinii akredytacja zostanie znowu przedłużona.

Akredytacja świadczy o jakości

Akredytacja to metoda oceny jakości za pomocą określonych standardów. Placówka, która zamierza ubiegać się o akredytację powinna spełniać kilka warunków. Wśród analizowanych dokumentów brana jest pod uwagę przede wszystkim ciągłość opieki nad pacjentem, prawa chorego, czy też kontrola zakażeń oraz procedur dotyczących zabiegów i znieczulenia. Szpital uzyskuje certyfikat, gdy podczas oceny uzyska co najmniej 75 proc. Średni poziom spełniania standardów w Polsce wynosi 81,5 procent. Minister Zdrowia na wniosek Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia udziela akredytacji.

Szpitale na Pomorzu , które mają certyfikat

W całej Polsce akredytację ma 181 szpitali. W województwie pomorskim znajduje się ich  11. Certyfikat otrzymały tu między innymi szpitale: Copernicus PL, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku sp. z o.o., Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o., Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o., Szpital Specjalistyczny w Prabutach sp. z o.o. oraz Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: