Nowy szef Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

Karol Kalinowski – wygrał konkurs na dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. O jego  wyborze zdecydowało bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów oraz bogate portfolio. Nowy dyrektor rozpocznie pracę jeszcze tej jesieni.

– O wyborze Karola Kalinowskiego na stanowisko szefa DRMG zdecydowały umiejętności i doświadczenie. Kalinowski ma doświadczenie zarówno w realizacji projektów tu w Gdańsku, jak i w kraju czy za granicą. Czego przykładem może być budowa miasteczka olimpijskiego czy hotelu w Londynie. W naszym mieście był pracownikiem m.in. BIEG2012, Gdańskich Inwestycji Komunalnych czy Hevelianum. Odpowiadał i pracował na takich projektach jak budowa Trasy Słowackiego, Europejskie Centrum Solidarności czy stadion w Letnicy. Był również kierownikiem projektu Muzeum II Wojny Światowej. Jest osobą o bogatym i różnorodnym życiorysie i portfolio, która realizowała najtrudniejsze i największe projekty w naszym mieście – uzasadnia wybór Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta ds. inwestycyjnych.

Mgr inż. Karol Kalinowski jest zawodowo związany z Pomorzem.
Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej na budowach. Zaczynał jako majster, później kierownik robót , kierownik projektu, inżynier kontraktu i inżynier rezydent. Jest inżynierem i menadżerem z wykształcenia i z praktyki. Studia ukończył na  Politechnice Gdańskiej, z którą nadal jest związany. Jest bowiem inicjatorem i pomysłodawcą studiów podyplomowych Zarządzanie Projektami Budowlanymi.

Swoje doświadczenia i wiedzę wykorzystał z sukcesem m.in. przy realizacji takich projektów jak budowa wioski olimpijskiej Londyn 2012, budowa stadionu na Euro 2012 w Gdańsku, budowa jednej z głównych osi komunikacyjnych w Gdańsku – trasy Słowackiego, budowa Europejskiego Centrum Solidarności, budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Historii Polski. Karol Kalinowski ma umiejętności budowania silnych zespołów zorientowanych na realizację określonych celów. Zaangażowany społecznie w organizacjach i stowarzyszeniach związanych ze środowiskiem inżynierskim. Za działalność zawodową otrzymał Medal Prezydenta Miasta Gdańska oraz Nagrodę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz  nagrodę Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa  im. Profesora Aleksandra Dyżewskiego za profesjonalne zarządzanie projektami budowlanymi, zaangażowanie na rzecz polskiego budownictwa i reprezentowanie najwyższych standardów zawodowych

– Przystępując do konkursu, chciałem podzielić się doświadczeniem i praktyką, które zdobyłem m.in. na budowach realizowanych w Gdańsku. Inwestycje mogą być realizowane w sposób sprawny i przyjazny dla mieszkańców. Moim celem jest pracować w modelu, w którym zadbamy zarówno o efektywność projektów, jak i współpracę wszystkich interesariuszy. Wierzę, że taki model mogę wdrożyć, pracując na stanowisku dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. Chciałbym, aby instytucja ta była postrzegana jako jednostka, która zarządza inwestycjami w sposób sprzyjający rozwojowi miasta i współpracy wszystkich stron zaangażowanych w projekty inwestycyjne – mówi Karol Kalinowski. – Najważniejsza  w pracy jest dla mnie dobra współpraca zespołu, którym zarządzam oraz dobra współpraca z  tymi, z którymi realizowane są inwestycje, czyli wykonawcami, projektantami, interesariuszami i instytucjami finansującymi. Taka praca daje mi poczucie satysfakcji – dodaje Kalinowski.

Wśród wymagań wobec kandydatów na stanowisko dyrektora znalazły się, m.in.: min. 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych, w tym na stanowisku kierownika projektu lub inżyniera kontraktu na projektach inwestycyjnych o wartości min. 100 mln zł, znajomość prawa zamówień publicznych i prawa w zakresie finansów publicznych, umiejętności menedżerskie i organizacyjne.

Karol Kalinowski przejmie obowiązki jesienią 2021 roku.  Zastąpi na stanowisku dyrektora Włodzimierza Bartosiewicza, który odchodzi na emeryturę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *