Smart Metropolia 2021 – inteligentne rozwiązania dla samorządów

Transport na żądanie czy też aplikacje, które powiadamiają o złym stanie  zdrowia mieszkańca i otwarte dane, które po zebraniu usprawniają. Inteligentne samorządy potrafią mądrze wykorzystać nowe technologie, aby mieszkańcom żyło się lepiej.

Taki wniosek popłynął z paneli inspiracyjnych, które zostały zorganizowane w miniony poniedziałek  przez Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia-Sopot podczas kongresu Smart Metropolia.

Błyskawiczny rozwój technologii sprawia , że zmienia się życie zarówno mieszkańców jak i wsi nie do poznania. Podczas kongresu rozmawiano o największych wyzwaniach jakie stoją przed samorządami. Udział w rozmowach brali eksperci z zakresu mobilności , dostępności , e – usług, cyfryzacji ,  a także działacze , politycy i samorządowcy , którzy zajmują się wdrażaniem nowych rozwiązań w polskich miastach i wsiach.

Kongres otworzył panel inspiracyjny   “Jak nowe technologie rozwiązują stare problemy i poprawiają usługi publiczne?”.  Podczas prowadzonej dyskusji  rozmawiano o tym, czym są inteligentne samorządy i stosowane przez nie rozwiązania “smart” , a także co zrobić, aby służyły mieszkańcom w potrzebie (osobom starszym, niepełnosprawnym, w kryzysie psychicznym)

 

 Inteligentne samorządy to takie, które tworzą i doskonalą warunki dla równoprawnego funkcjonowania wszystkich mieszkańców. – Technologia powinna służyć włączeniu społecznemu – mówił Tomasz Grybek, ekspert z zakresu dostępności, współtwórca Fundacji Bohatera Borysa

Podczas kongresu Smart Metropolia 2021 poruszono temat roli  i przyszłości samorządu w Polsce, o ustawie metropolitalnej dla Pomorza i 4-letnich doświadczeniach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: