9 firm zainteresowanych projektowaniem Mostu Siennickiego

Poznaliśmy oferty w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy Mostu Siennickiego w Gdańsku. Wpłynęło 9 ofert, które są obecnie analizowane. Prace projektowe mają potrwać niecały rok od podpisania umowy.

W ostatnich latach stan Mostu Siennickiego nad Martwą Wisłą uległ pogorszeniu, konieczne jest przeprowadzenie modernizacji obiektu. Przebudowa ma nie tylko zwiększyć nośność mostu i zmniejszyć koszty eksploatacji przeprawy, ale także poprawić bezpieczeństwo i sprawność ruchu. Pierwszym krokiem w tym celu będzie opracowanie dokumentacji projektowej.

9 ofert w przetargu

Otwarcie ofert w przetargu odbyło się w poniedziałek, 13 września. Na opracowanie projektu zabezpieczono w budżecie 280 tys. złotych. Wpłynęło 9 ofert, które są obecnie analizowane.

  • TRAB. MOSTY Projektowanie. Nadzory. Zbigniew Bartnikowski – 258.300,00 zł
  • Konsorcjum firm: PBW INŻYNIERIA Sp. z o.o. – Lider – 1.323.480,00 zł
  • YLE Inżynierowie Sp. z o.o. – 1.144.884,00 zł
  • CertusVia Sp. z o.o. – 676.500,00 zł
  • Mosty Gdańsk Sp. z o.o. – 606.390,00 zł
  • TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o. – 1.442.790,00 zł
  • Europrojekt Gdańsk S.A. – 1.369.081,00 zł
  • PRACOWNIA PROJEKTOWA MID MARCIN DUDEK – 597.780,00 zł
  • PONT-PROJEKT Sp. z o.o. – 388.680,00 zł

Projekt będzie opierał się na koncepcji, która została zlecona przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Wariant, który wybrano do dalszego opracowania opiera się na założeniu konieczności  budowy nowych przęseł i przyczółków Mostu Siennickiego.

Prace projektowe mają potrwać rok

Biuro projektowe, z którym zostanie podpisana umowa będzie przeprowadzać badania geologiczne i geotechniczne oraz inwentaryzację obiektu. Niezbędne będzie także sprawdzenie nośności fundamentów, przyczółków oraz ustroju nośnego w kontekście możliwości wykorzystania ich podczas przebudowy. Oprócz opracowania pełnej dokumentacji projektowej, biuro projektowe pozyska wszelkie niezbędne zgody konieczne do rozpoczęcia robót budowlanych. Prace projektowe mają potrwać niecały rok od podpisania umowy.

Most Siennicki został oddany do użytku w 1912 r. jako most zwodzony, zastępując przeprawy promowe, które funkcjonowały w tym miejscu do momentu wybudowania obiektu. Od 1947 roku funkcjonuje jako most stały. Z uwagi na zły stan pod koniec lat 80. obiekt został rozebrany i wybudowany na nowo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: