Wielu zainteresowanych projektowaniem obwodnicy Starogardu Gdańskiego

Siedem ofert wpłynęło w przetargu na przygotowanie Koncepcji programowej obwodnicy Starogardu Gdańskiego w ciągu DK22. Inwestycja jest przygotowywana w ramach Programu budowy 100 obwodnic.

Konsekwentnie przygotowujemy się do realizacji obwodnicy Starogardu Gdańskiego w ciągu DK22. W postępowaniu na wyłonienie wykonawcy kolejnego etapu dokumentacji – Koncepcji programowej wpłynęło siedem ofert. Na sfinansowanie zadanie przeznaczyliśmy 4,86 mln zł. Najniższą ofertę przedstawiła firma S.T.I. Polska – 3 412 266 zł, a najwyższą Transprojekt Warszawa – 6 076 200 zł.

Zestawienie przesłanych ofert:

 • S.T.I. Polska – 3 412 266 zł
 • Schuessler – Plan Inżynierzy – 3 994 425 zł
 • TPF – 4 195 765,75 zł
 • Europrojekt Gdańsk – 4 718 280 zł
 • Multiconsult Polska – 4 782 240 zł
 • Transprojekt Gdański – 5 104 500 zł
 • Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt – Warszawa – 6 076 200 zł

Cena będzie tylko jednym z kryteriów oceny ofert – 60 proc. do tego będzie się liczyło doświadczenie personelu projektowego – 25 proc. oraz zespołu geologicznego – 15 proc. Obecnie oferty są sprawdzane.

Przypomnijmy, że w grudniu 2020 r. Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych zatwierdziła wariant V obwodnicy, omijający miasto od południa. Wskazaliśmy go jako wariant preferowany składając w marcu br. do Urzędu Gminy w Starogardzie Gdańskim wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.

Trasa w tym wariancie będzie miała ok. 16,1 km długości i klasę GP (droga główna ruchu przyspieszonego). W ramach inwestycji przewidziano budowę czterech węzłów drogowych (ew. skrzyżowań, w zależności od wyników analiz): Starogard Zachód, Starogard Południe, Jabłowo i Starogard Wschód. Koncepcja programowa jest opracowaniem projektowym, które doprecyzuje rozwiązania techniczne obwodnicy,

Płynniej, szybciej i bezpieczniej

Głównymi celami budowy obwodnicy są zwiększenie płynności układu komunikacyjnego i skrócenie czasu podróży oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu wszystkich użytkowników. Nowa droga to również zapewnienie odpowiednich parametrów nośności nawierzchni, dla przejazdu pojazdów ciężkich o nacisku na oś 11,5 t, zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na otoczenie, w tym na warunki życia mieszkańców i środowisko. Będzie to możliwe dzięki obniżeniu poziomu hałasu, drgań oraz ilości zanieczyszczeń emitowanych przez transport.

Raport z planów budowy obwodnic w województwie pomorskim

Program budowy 100 obwodnic w woj. pomorskim

W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 w województwie pomorskim powstanie pięć obwodnic:

 • Brzezia w ciągu DK25 – długość 4,5 km (łącznie wraz z przebudową drogi krajowej – 8,5 km), rozpoczęły się prace budowlane,
 • Człuchowa w ciągu DK22 i DK25 – jest przygotowywane Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R),
 • Słupska i Kobylnicy w ciągu DK21 – trwają prace nad STEŚ-R, w czerwcu i wrześniu br. odbyły się już spotkania informacyjne z mieszkańcami,
 • Starogardu Gdańskiego w ciągu DK22 – został złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, otworzyliśmy oferty przetarg na koncepcję programową,
 • Sztumu w ciągu DK55 – jest przygotowywana dokumentacja – koncepcja programowej z wariantowaniem przebiegu, materiałami do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej oraz projektu budowlanego, we wrześniu br. odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami.

O Programie

W ramach Programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: