Plac w centrum Gdyni zmienia oblicze

Plac przy ulicy Zawiszy Czarnego, gdzie przez całe wakacje odbywały się wydarzenia kulturalne w ramach projektu „Kultura parkuje nad morzem”, zmienia kolor na jesień. Szarość betonu zastąpi zieleń roślin. Wszystko za sprawą programu „KLIMATyczne Centrum”.

Lato, lato, już po lecie… a to oznacza koniec bogatego programu kulturalnego, który przez każdy dzień wakacji gościł na placu przy ul. Zawiszy Czarnego. Ale to oznacza również kolejne zmiany na placu usytuowanym pomiędzy Muzeum Miasta Gdyni i Muzeum Marynarki Wojennej, Teatrem Muzycznym, Parkiem Rady Europy i najbardziej popularną plażą w mieście – Gdynia Śródmieście. Otoczenie zacne, więc i miejsce powinno cieszyć oko licznych przechodniów – gdynian i turystów. Niegdyś zabetonowany plac przeznaczony na parking został oddany mieszkańcom, w końcu miasto jest przede wszystkim dla ludzi, a nie dymiących spalinami maszyn. A że ludzie wolą zieleń od betonu, plac przechodzi właśnie metamorfozę.

Rozpoczęły się tu prace, które sprawią, że beton zniknie z tego miejsca. To kolejny teren, który zmieni się w ramach KLIMATycznego centrum. Miasto chce, by całe śródmieście zyskało spokojniejszy, zielony charakter. Ma tu być mniej samochodów, mniej miejskiego hałasu, więcej miejsc, w których można usiąść i odpocząć pod drzewem oddychając czystym powietrzem bez spalin i słuchając ptaków, a nie warkotu silników. W ten sposób zmienia się Molo Południowe, historyczne ulice centrum Gdyni, takie jak 3 maja, Starowiejska, Świętojańska, w tym duchu powstają też parki kieszonkowe.

Gdynia chce zaciągnąć ogromny kredyt – 175 mln zł

– Obecnie prowadzone prace na placu przy ul. Zawiszy Czarnego są kontynuacją zagospodarowania zieleni rozpoczętego jesienią ubiegłego roku. W ramach prac rozszczelniono nawierzchnię betonową o łącznej powierzchni 400 m2, na której powstają nowe trawniki. Miejsca, w których w zeszłym roku posadzono 39 drzew, wzbogacono hortensjami, żurawką oraz trawami ozdobnymi. Całkowity koszt zagospodarowania zieleni wraz z rozszczelnieniem nawierzchni nieprzepuszczalnej wyniesie 110 tys. zł – mówi Tadeusz Szenk, naczelnik Wydziału Ogrodnika Miasta.

Zgodnie z miejską polityką przestrzenną określoną w Studium, teren objęty planem stanowi fragment obszaru szczególnych szans rozwoju usług metropolitalnych opartych na kulturze, nauce i wiedzy – Forum Kultury, obejmujący rejon położony na południe od skweru Kościuszki do podnóża Kamiennej Góry, z istniejącymi instytucjami kultury, jak Teatr Muzyczny, Muzeum Miasta Gdyni i Muzeum Marynarki Wojennej.

Plac przy ul. Zawiszy Czarnego zmienia się na zielony. (Fot. Marcin Mielewski/gdynia.pl)
Plac przy ul. Zawiszy Czarnego zmienia się na zielony. (Fot. Marcin Mielewski/gdynia.pl)

Planowane są tu funkcje kultury, obsługi turystyki i rozrywki, reprezentacyjne przestrzenie publiczne oraz zieleń i rekreacja jako funkcje uzupełniające. W zakresie struktury przestrzennej Studium określa obszar objęty planem jako strefę centrum miasta, w granicach której wyróżnia tereny wielofunkcyjne oraz główne przestrzenie publiczne.

W zakresie struktury funkcjonalnej – kierunków zmian w przeznaczeniu terenów Studium przewiduje:

tereny usług (z dopuszczeniem obiektów handlowych do 2000 m2),
tereny usług kultury.

Wprowadzając takie zmiany, jak na placu przy ul. Zawiszy Czarnego, Gdynia walczy z betonozą i zmienia się na bardziej przyjazną ludziom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: