GDDKiA dokonała wyboru wykonawcy „ekspresowej szóstki”

Po wyroku Krajowej Izby Odwoławczej ponownie gdański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S6 między obwodnicą Słupska a Bobrownikami.

Po ponownym badaniu i ocenie ofert, z uwzględnieniem treści wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 16 lipca 2021 r., wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę konsorcjum firm: NDI (lider), NDI Sopot (partner) i Todini Central Asia (partner). Konsorcjum wyceniło koszt prac na 548 743 636,72 zł, oferując przedłużenie okresu gwarancji na wybrane elementy drogi o 5 lat i skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące.

Obowiązki przyszłego wykonawcy

Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie i budowa 16-kilometrowej dwujezdniowej drogi ekspresowej S6 między końcem obwodnicy Słupska (węzłem w Redzikowie) a węzłem Bobrowniki. W ramach prac zostaną zrealizowane dwa węzły drogowe (w Budach i Bobrownikach) oraz infrastruktura bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska. Będzie to trasa o przekroju po dwa pasy ruchu w obu kierunkach z pasami awaryjnego postoju.

W realizacji

W województwie pomorskim w budowie są już trzy odcinki S6 między Bożympolem Wielkim a Gdynią o łącznej długości ok. 42 km. Dotychczas podpisaliśmy umowy na sześć odcinków trasy: cztery między Słupskiem a Bożympolem Wielkim oraz dwa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej.

Budowa wszystkich odcinków drogi ekspresowej S6 w województwie pomorskim (wraz z Obwodnicą Metropolii Trójmiejskiej) powinna zakończyć się w 2025 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: