Spotkanie Gdyńskiej Koalicji na Rzecz Profilaktyki Uzależnień

W Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia odbyło się spotkanie Gdyńskiej Koalicji na Rzecz Profilaktyki Uzależnień. Podczas spotkania przedstawiciele instytucji i jednostek działających na terenie Gdyni wspólnie omówili potrzeby gdyńskiej profilaktyki i, a także określili kierunki jej rozwoju.

Miasto  Gdynia na różne sposoby dba o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców realizując przy tym wiele projektów i programów zdrowotnych. Od tego roku w mieście funkcjonuje nowy program dotyczący przeciwdziałania i rozwiązywania problemów uzależnień. To czteroletnia strategia działań przeciwdziałających uzależnieniom, niezależnie od substancji, która je wywołuje.

„Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Gdyni na lata 2021-2024” jest bardzo ważnym dokument, który pozwali efektywniej zarządzać usługami oferowanymi w ramach polityki społecznej i zdrowotnej miasta. Ważnym partnerem merytorycznym tego programu jest Gdyńska Koalicja na Rzecz Przeciwdziałania Uzależnieniom.

 

(fot: www.gdynia.pl)
(fot: www.gdynia.pl)

Celem jej działania  jest wspólne pomaganie Gdynianom w problemach. Stanowi ją grupa osób składająca się z przedstawicieli różnych gdyńskich instytucji współpracujących  ze sobą przy tworzeniu działań i ofert wsparcia dostosowanej do potrzeb mieszkańców Gdyni z problemem uzależnienia.

 

Koordynatorem  Koalicji  w 2021 roku jest Gdyńskie Centrum Zdrowia. Kompetencje każdego z zebranych są niezwykle ważne, jednak to w grupie nabierają większej sprawczości – powiedziała Anna Melki, dyrektor Gdyńskiego Centrum Zdrowia.

Spotkanie zostało podzielone na część wykładową i warsztatową. W części warsztatowej uczestnicy prowadzili dyskusję na temat istniejącej oferty pomocowej w Gdyni ,a także ustalili strategie działań profilaktycznych na najbliższe miesiące. Spotkanie zwieńczyła dyskusja panelowa, która stanowiła forum wymiany doświadczeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: