Malbork otrzyma wsparcie finansowe na organizację wycieczek szkolnych dla uczniów

Miasto Malbork znalazło się na liście wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” , który jest realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Minister Edukacji i Nauki   27 sierpnia 2021 roku poinformował o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”, którego przedmiotem jest wsparcie finansowe organów prowadzących szkoły w zakresie przygotowania i przeprowadzenia w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych.

Zgodnie z zasadami przedsięwzięcia dyrektor może złożyć dla szkoły maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie wycieczki. Jeden wniosek dotyczyć będzie klas I-III oraz jeden wniosek dla klas IV-VIII). Ministerstwo na dofinansowanie przedsięwzięcia w 2021 roku przewidziało kwotę 15 mln zł. Nabór wniosków ruszył 6 września  i ma być prowadzony w trybie ciągłym do dnia 30 września bądź   do wyczerpania środków finansowych.

Nauczyciele i dyrektorzy sporządzili w szkołach wnioski,  a następnie przekazali je do Urzędu Miasta Malborka. Z uwagi na to, że o kolejności rozpatrywania wniosków decydowała data wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku o dofinansowanie wycieczki Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urząd Miasta Malborka jeszcze w dniu 6 września 2021 r. złożył wypełniony formularz o wsparcie finansowe.

Udało się pozyskać dofinansowanie dla wszystkich złożonych wniosków:

  • Szkoła Podstawowa nr 1
  • Szkoła Podstawowa nr 2
  • Szkoła Podstawowa nr 5
  • Szkoła Podstawowa nr 6
  • Szkoła Podstawowa nr 8
  • Szkoła Podstawowa nr 9

Koszt  realizacji wniosku Miasta Malborka zaplanowano na kwotę 130 613 zł. Miastu przyznano dofinansowanie w wysokości 84 414 zł. Natomiast kwota 46 199 zł będzie stanowiła wkład własny organu prowadzącego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: