Dzielnicowi przypominają, że na właścicielu psa spoczywa odpowiedzialność za niego

Na właścicielu czworonoga spoczywa obowiązek odpowiedzialności za swojego pupila. Konsekwencje zdarzeń z udziałem zwierząt mogą się niekiedy okazać  tragiczne zarówno dla nich, jak i dla osób postronnych.

Dzielnicowi zaapelowali do mieszkańców powiatu chojnickiego by dołożyli wszelkich starań i wykazali szczególną troskę by ich pupile nie pozostawały bez opieki. Chodzi przede wszystkim o to by nie biegały bez nadzoru po terenach ogólnodostępnych i uczęszczanych przez inne osoby.

Osoby , które mają zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie swoich zwierząt. Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakłada na właściciela art. 77 kodeksu wykroczeń. Nie zastosowanie się do tych środków ostrożności , podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Aby uniknąć opisanych powyżej sytuacji właściciele powinni się zastosować do poniższych rad:

  • w trakcie spaceru trzymajmy swojego pupila na smyczy, jeśli pies, może być szczególnie niebezpieczny – właściciel ma obowiązek przestrzegania maksymalnych środków ostrożności, tj. trzymania psa na smyczy i w kagańcu,
  • nie wypuszczać psów z domu bez opieki, nie zwalniać ich ze smyczy w miejscach publicznych,
  • nie pozwalać, aby zwierzęta przebywały w miejscach zabaw dla dzieci,
  • pamiętać o obowiązku szczepień swojego psa,
  • zabezpieczyć odpowiednio ogrodzenie posesji, jak i kojec, w którym zwierzę się znajduje, tak aby nie mógł się przez nie przedostać.

Za zachowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel. Szkody, które czynią psy, wynikają zazwyczaj z błędów popełnianych przez ludzi takich jak: chowanie nieodpowiedniej rasy psa w domu, nieprzestrzeganie szczepień, niewłaściwe warunki bytowe dla psa, brak szkoleń i dyscypliny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: