Budowa ulicy Arabskiej w Gdyni – miasto szuka wykonawcy

Miasto  Gdynia szuka wykonawcy, który zajmie się budową ulicy Arabskiej wraz z przebudową kolidującej infrastruktury. Czas na składanie ofert upływa 30 września.

Inwestycja na Oksywiu w znacznym stopniu poprawi komfort życia gdynian. Mieszkańcy północnej dzielnicy miasta, nie tylko zyskają nową drogę, ale przed wszystkim kanalizację deszczową i sanitarną, co zwiększy bezpieczeństwo na tym obszarze – powiedział Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

W ramach wykonania robót budowlanych  została przewidziana budowa drogi, muru oporowego wraz z przebudową ogrodzeń, wykonanie kanalizacji deszczowej, sieci sanitarnej, oświetleniowej , a także  budowę i przebudowę sieci wodociągowej. Dodatkowo zostaną wykonane ukształtowania terenu po wyrównaniu skarp, na skrzyżowaniach ul. Algierskiej z ul. Apenińską.

Inwestycja będzie zrealizowana z budżetu inwestycyjno-remontowego Rady Dzielnicy Oksywie , a także gminnych środków inwestycyjnych. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni  na mocy porozumienia sfinansuje przebudowę sieci wodociągowej wraz  z przyłączeniem oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej.

Nadzór  nad realizacją robót sprawować będzie wybrany wykonawca. Czas realizacji  inwestycji wynosi 25 tygodni od dnia podpisania umowy. Potencjalni wykonawcy będą oceniani  według następujących kryteriów:

  • ceny oferty brutto – 60%
  • okresu udzielonej gwarancji – 10%
  • okresu wykonania – 10%
  • doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 15%
  • ryzyka poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych – 5 %.

Zainteresowani mogą składać oferty za pomocą platformy zakupowej. Nieprzekraczalny termin  to 30.09.2021 ( godzina 10:00)

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: