Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Pomoc w dotarciu na zakupy, do pracy czy lekarza to tylko niektóre ze  wsparć jakich udzielają w codziennych sprawach asystenci osób z niepełno sprawnościami. Jest to bez wątpienia duże ułatwienie , a także szansa na bardziej samodzielne i aktywne życie. Z takiej pomocy w bieżącym roku skorzysta 48 gdynian.

Pomoc asystenta finansowana jest w ramach programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021, jest  realizowana  ze środków Funduszu Solidarnościowego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Wsparcie  jest przeznaczone dla mieszkańców Gdyni, którzy  posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym bądź umiarkowanym.

W zależności od stopnia niepełnosprawności, asystent pomoże przy  skorzystaniu z komunikacji miejskiej  czy dotarciu do placówek ochrony zdrowia, gabinetów rehabilitacyjnych czy urzędów. Każdemu  uczestnikowi przysługuje do 60 godzin w miesiącu asysty osobistej.


 Jako asystent pomagam 4 uczestnikom programu. Każdy z uczestników potrzebuje innego rodzaju wsparcia – powiedział Gracjan Zawadziński, jeden z asystentów

Nowością w tegorocznej edycji jest rozszerzenie wsparcia asystenckiego dla  dzieci i młodzieży do lat 16.

Niepełnosprawność może dotyczyć osób w każdym wieku. Ważne , by móc pokazać najmłodszym , że niepełnosprawność nie wyklucza z udziału w życiu społecznym  – powiedziała Katarzyna Stec, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni

 

Program będzie realizowany do końca 2021 roku. Gdynia otrzymała na ten cel środki w wysokości 426 tysięcy złotych. Koordynacją programu zajmuje się Zespół ds. osób niepełnosprawnych MOPS w Gdyni,  znajdujący się przy ulicy  Chrzanowskiego 14/2. Więcej informacji o programie można uzyskać na stronie mopsgdynia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: