Wyroki ws. obalenia pomnika ks. Henryka Jankowskiego w Gdańsku

Bez kary za obalenie pomnika ks. Henryka Jankowskiego nieopodal Kościoła pw. św. Brygidy w Gdańsku. Sąd w Gdańsku uznał winnymi Michała Wojcieszczuka, Konrada Korzeniowskiego i Rafała Suszka jedynie uszkodzenia pomnika. Jednak z uwagi „na niską, społeczną szkodliwość czynu i wypadek mniejszej wagi” sędzia odstąpił od wymierzenia im kary.

Wyrok nie jest prawomocny.

Zdaniem sądu, oskarżeni „wykorzystali pomnik jako symbol swojej walki z pedofilią wśród osób duchownych, wobec braku reakcji odpowiednich organów na doniesienia dotyczące osoby Henryka Jankowskiego”. „Zatem nie działali oni z zamiarem znieważenia pomnika, wykorzystali pomnik jako wzmacniacz przekazu, zapewniając wzbudzenie uwagi i zainteresowania u szerokiego grona odbiorców” – ocenił sąd.

Zachowanie oskarżonych było umyślne. Nie podjęli działań przewidzianych prawem w celu usunięcia pomnika z przestrzenni publicznej, nie wystąpili z takim żądaniem do Rady Miasta Gdańska i działali pod osłoną nocy. W praworządnym państwie brak jest przyzwolenia na podejmowanie samowolnych działań tego rodzaju i nieprzestrzeganie porządku prawnego – stwierdził sąd.

Na ostatniej rozprawie prokurator Mariusz Skwierawski wniósł o wymierzenie oskarżonym kar po roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na dwa lata.

Proces oskarżonych rozpoczął się 1 marca. Do przewrócenia pomnika, stojącego niedaleko kościoła św. Brygidy w Gdańsku, doszło w nocy z 20 na 21 lutego 2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: