Czy będą premie dla kierowców miejskich autobusów?

Trwają rozmowy pomiędzy związkami zawodowymi komunalnych spółek komunikacyjnych w Gdyni, a przedstawicielami spółek i władzami miasta. Związkowcy postulują podniesienie wynagrodzeń pracowników oraz przyznanie jednorazowych premii. Zgodnie z porozumieniem wypracowanym na spotkaniu 8 września – dalsze rozmowy o przeznaczeniu środków z budżetu miasta na ten cel podjęte zostaną w pierwszej połowie listopada. Premie motywacyjne dla swoich pracowników wypłaciły z własnych budżetów, odrębnych i niezależnych od budżetu miasta, władze spółek PKA, PKT i PKM.

Spotkanie przedstawicieli związków zawodowych komunalnych spółek komunikacyjnych w Gdyni, z przedstawicielami tychże spółek i władzami miasta odbyło się 8 września w Centrum Konferencyjnym Pomorskiego Parku Naukowo–Technologicznego.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele pracowników oraz reprezentanci spółek i miasta. Byli to m.in. Wojciech Szczurek – prezydent Gdyni, Katarzyna Gruszecka-Spychała – wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki, Hubert Kołodziejski – dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni jednostki budżetowej miasta, Lech Żurek – prezes zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej w Gdyni, Piotr Małolepszy – prezes zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej w Gydni, Bogusław Stasiak – prezes zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Gdyni, a także przedstawiciele związków zawodowych w poszczególnych spółkach. Wśród nich znaleźli się m.in.: Stanisław Taube – przewodniczący związków zawodowych w PKM Gdynia i Szczepan Kleniewski ze związków zawodowych PKA Gdynia.

Związkowcy postulowali o podwyżkę stawki godzinowej o 2,50 zł oraz wypłacenie jednorazowej premii motywacyjnej. Wypracowane porozumienie zakłada, że w pierwszej połowie listopada strony powrócą do rozmów. Wtedy będą znane założenia do budżetu miasta na rok 2022. Na dziś określenie możliwości finansowych miasta jest niemożliwe, m.in. ze względu na brak decyzji władz centralnych co do kształtu funkcjonowania Krajowego Planu Odbudowy. Jego obecne założenia powodują, że przychody w budżecie Gdyni zmniejszą się w przyszłym roku o ok. 130 mln zł. Brak tak dużej kwoty, a także trudna sytuacja finansowa w roku poprzednim i obecnym stawia miasto w niezwykle ciężkiej finansowo sytuacji.

Hubert Kołodziejski, dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni zauważa ponadto, że w sprawie zmian wydatków ZKM Gdynia obowiązują procedury wynikające z uchwały.

– ZKM jest jednostką budżetową, przez co nie może tak elastycznie działać, jak spółki prawa handlowego – wydatkowanie środków wymaga zapewnienia ich w odpowiednich paragrafach w budżecie. Poza tym, rozmowy dotyczące postulatów związków zawodowych dotyczące wzrostu wynagrodzeń, nie zostały jeszcze zakończone – mówi Hubert Kołodziejski, dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

Dzień później, 9 września prezesi zarządów poszczególnych spółek, a więc PKA, PKT i PKM spotkali się z przedstawicielami związków zawodowych w sprawie wypłaty jednorazowej premii motywacyjnej dla pracowników z budżetów spółek.

– Zgodnie z porozumieniem z 9 września tego roku wszystkie komunalne spółki komunikacyjne w Gdyni – PKM, PKA i PKT – wypłaciły już swoim pracownikom premie motywacyjne w wysokości 850 zł brutto z uwzględnieniem przepracowanego czasu pracy – mówi Lech Żurek, prezes zarządu PKA Gdynia.

Zbił szybę e-papierosem w gdańskim autobusie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: