Potrzebne rodziny zastępcze w powiecie tczewskim

Na terenie powiatu tczewskiego działają obecnie 193 rodziny zastępcze. Choć liczba ta jest spora , to kolejne rodziny są potrzebne. 

Centrum Pomocy Rodzinie szuka kandydatów do stworzenia nowego domu dla potrzebujących dzieci.

Aby zostać rodziną zastępczą trzeba spełnić wiele warunków , które dotyczą między innymi warunków bytowych, niekaralności. Rodziny zastępcze dzielą się na tzw. zawodowe i spokrewnione – mowa np. o dziadkach, czy innej najbliższej rodzinie, do których dzieci trafiają w wyniku orzeczenia sądu.

W naszym powiecie działają 193 rodziny zastępcze , gdzie większość to rodziny spokrewnione. Wciąż potrzebujemy nowych rodzin zastępczych przede wszystkim zawodowych. To jest praca , a wynagrodzenie nie zawsze zachęca, by zrezygnować z regularnej posady- powiedziała dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Katarzyna Wróbel

Rodzinna piecza zastępcza to przejściowa , okresowa forma opieki nad dzieckiem. W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich , a także kiedy władza została im ograniczona.

Podjęcie decyzji o ustanowienie rodziny zastępczej wymaga wielkiego serca, odwagi i odpowiedzialności. Dziecko, które jest umieszczane w rodzinie zastępczej jest zazwyczaj po szczególnych przejściach, gdzie zostaje wyrwane ze swego środowiska. Rodziny zastępcze dają dzieciom i rodzicom szanse, aby zaleczyć rany, odrodzić się i rozwinąć.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie rozpoczęło poszukiwanie  kandydatów zamieszkujących na terenie powiatu tczewskiego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zarówno niezawodowej jak i zawodowej. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 58 530-44-43 wew. 107, a także na stronie PCPR Tczew.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: