Przebudowa alei Hallera. Prace potrwają dwa miesiące

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku rozpoczyna drugi etap naprawy nawierzchni jezdni al. Hallera w kierunku Brzeźna w ramach realizacji wybranego przez mieszkańców zadania w Budżecie Obywatelskim. Nawierzchnia wymieniona zostanie na odcinku od ul. Grudziądzkiej do ul. Chrobrego. Koniec robót zaplanowano na przełom listopada i grudnia. Na wyremontowanym fragmencie zmieni się organizacja ruchu.

Pierwszy etap zakończony w czerwcu

W połowie czerwca zakończył się pierwszy etap remontu jezdni al. Hallera w kierunku Brzeźna od ul. Kościuszki do ul. Grudziądzkiej. Na tym odcinku ułożona została nowa nawierzchnia, wyregulowano studzienki, włazy oraz przykanaliki. W celu poprawy bezpieczeństwa zmieniona została również organizacja ruchu drogowego – przy przejściach dla pieszych zawężono jezdnię do jednego pasa oraz wyznaczono osobne pasy do skrętów w lewo. Ponadto w rejonie ogródków działkowych wykonano pas postojowy.

Drugi etap prac do grudnia

Obecnie GZDiZ przystępuje do realizacji drugiego etapu remontu al. Hallera na jezdni w stronę Brzeźna od ul. Grudziądzkiej do ul. Chrobrego. Zakres prac jest zbliżony do pierwszego etapu. Obejmuje on wymianę nawierzchni jezdni łącznie z wymianą krawężników i wzmocnieniem podbudowy oraz wykonaniem nowego oznakowania poziomego i pionowego.

Zgodnie z projektem także na tym odcinku zmieni się organizacja ruchu. W celu poprawy bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych przy terenach klubu Gedania jezdnia al. Hallera zostanie zawężona do jednego pasa. Ponadto w tym samym miejscu poprawiona zostanie geometria istniejących zatok parkingowej i autobusowej. Z kolei na skrzyżowaniu al. Hallera i ul. Chrobrego naprawiona zostanie nawierzchnia chodników prowadzących do przejść dla pieszych. Ułożone zostaną tam płytki ostrzegawcze, poprawiające bezpieczeństwo osób niewidomych.

Według planów roboty drogowe potrwają ok. 10 tygodni i powinny zakończyć się na przełomie listopada i grudnia.

Tymczasowa organizacja ruchu

Podczas prac na al. Hallera wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Polegać ona będzie na zawężeniu jezdni al. Hallera w kierunku Brzeźna do jednego pasa. W pierwszej kolejności zamknięty zostanie prawy pas, a po zakończeniu na nim prac wyłączony lewy. Wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Przypominamy o trwających jednocześnie pracach związanych z przebudową skrzyżowania al. Hallera i ul. Grudziądzkiej, prowadzonych w ramach Umowy drogowej zawartej zgodnie z art. 16 Ustawy o drogach publicznych. Wprowadzone zostało tam zawężenie jezdni al. Hallera na wysokości ul. Grudziądzkiej do jednego pasa zarówno w kierunku ul. Kościuszki, jak i ul. Chrobrego.

Naprawa nawierzchni al. Hallera w Budżecie Obywatelskim

Wykonanie prac na al. Hallera to realizacja ogólnomiejskiego projektu z Budżetu Obywatelskiego 2020 pod nazwą „Prosta droga do morza”. Pierwsza część zadania, która obejmowała odcinek od ul. Kościuszki do Grudziądzkiej zamknęła się w kwocie 1.209.960,08 zł, natomiast koszt prac na odcinku od ul. Grudziądzkiej do ul. Chrobrego wynosi 1.831.263,25 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: