Zmiany przy ul. Kartuskiej w Gdańsku. Więcej miejsca dla pieszych i rowerzystów

Nowy i lepszy przebieg drogi rowerowej i chodnika wzdłuż biurowca Ka5 przy ul. Kartuskiej. Dzięki temu zwiększy się przestrzeń dla pieszych i poprawi bezpieczeństwo rowerzystów. Prace ruszają w poniedziałek 4 października i planowo potrwają do 10 listopada. W tym czasie obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu.

Więcej przestrzeni to większe bezpieczeństwo

Droga rowerowa przebiegająca wzdłuż ul. Kartuskiej to jedna z głównych i najbardziej uczęszczanych tras rowerowych Gdańska, prowadząca z południowych i zachodnich dzielnic miasta do Śródmieścia.

W rejonie biurowca Ka5, ze względu na jej bliskie sąsiedztwo z budynkiem, dochodzi do niebezpiecznych sytuacji z udziałem pieszych i rowerzystów. Piesi wchodzący lub wychodzący z lokali usługowych, ze względu na niewielką przestrzeń chodnika są narażeni na potrącenie przez rowerzystę. Z kolei kierowcy wjeżdżający do garażu podziemnego biurowca i korzystający w tym celu z prawoskrętu nie zawsze są w stanie zauważyć rowerzystów nadjeżdżających szczególnie od strony ul. Nowe Ogrody, co również niesie ze sobą ryzyko potrącenia.

Korekta przebiegu drogi dla rowerów polegać będzie na odsunięcie ich od budynku biurowca i poprowadzenie ich w miejsce obecnego pasa do skrętu w prawo, który zostanie zlikwidowany. Dzięki temu poszerzony zostanie chodnik, co zwiększy bezpieczeństwo pieszych, bardziej odseparowanych od ruchu rowerowego. Z kolei rowerzyści będą w tym miejscu lepiej widoczni dla kierowców wjeżdżających i wyjeżdżających z garażu podziemnego.

Tymczasowa organizacja ruchu podczas prac

Prace drogowe prowadzone będą metodą połówkowego zajęcia chodnika oraz drogi rowerowej przy zachowaniu dojazdu do garażu biurowca i dojścia do lokali usługowych. Ponadto wyłączone zostanie przejście dla pieszych przez ul. Kartuską na wysokości biurowca – dla pieszych dostępne będą sąsiednie przejścia. Jezdnia ul. Kartuskiej w relacji do ul. Bema na wysokości budynku Ka5 zostanie zawężona do jednego pasa – zamknięty zostanie prawy pas ruchu.

Według planów prace potrwają do 10 listopada. Inwestorem jest Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: