Obowiązkowe odszczurzanie na terenie Wejherowa

Cały październik na terenie Wejherowa prowadzona będzie obowiązkowa deratyzacja. Ma ona na celu zapobieganie i zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi jak i zwierzęta przez gryzonie.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Wejherowa przyjętym uchwałą Nr VIIIk/XXV/327/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 kwietnia 2021 r., obowiązkową deratyzację przeprowadza się w terminie od 1 października do 31 października każdego roku.

Obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości, na których zlokalizowane są:

  1. budynki użyteczności publicznej,
  2. budynki wielolokalowe podpiwniczone,
  3. miejsca gromadzenia odpadów, w szczególności wiaty śmietnikowe przy zabudowach wielolokalowych,
  4. obiekty, w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów,
  5. lokale gastronomiczne,
  6. zakłady przetwórstwa żywności,
  7. obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie,
  8. obiekty handlowe branży spożywczej.

Określenie w regulaminie terminów i obszarów deratyzacji nie zwalnia właścicieli wszystkich nieruchomości, na których pojawią się gryzonie, z obowiązku  przeprowadzania deratyzacji również poza terminami określonymi w regulaminie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: