Sopot obniża opłaty za dostawy wody

Dzięki przejęciu przez miejską spółkę AQUA-Sopot zarządzania nad infrastruktura wodną i kanalizacyjną sopocianie zapłacą mniej za wodę i ścieki. Wysokość oszczędności to około 4%, czyli 0,33 zł za każdy m3 zużytej wody.

Już od sierpnia mieszkańcy płacą niższą stawkę za wodę, wynoszącą 9,51 zł za m3. Przed zmianą operatora stawka ta wynosiła 9,52 zł za m3. Ta symboliczna obniżka to nie koniec oszczędności, bowiem bez zmiany operatora już od lutego przyszłego roku opłaty za wodę wyniosłyby 9,84 zł za m3, natomiast obecnie planowane jest pozostawienie stawek na niezmienionym poziomie. W konsekwencji mieszkańcy zaoszczędzą 0,33 zł za każdy m3 zużytej wody.

– Przy obecnym poziomie inflacji oraz wzroście cen za energię elektryczną, gaz, paliwo, transport a nawet żywność, obniżenie ceny wody nie było łatwe. Udało się to wprowadzić m.in. dzięki optymalizacji kosztów. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby w przyszłości uzyskać lepsze stawki dla naszych mieszkańców. – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Ale to nie koniec. Dzięki temu, że przejęliśmy zarządzanie infrastrukturą wodno-kanalizacyjną w przyszłości planujemy wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych m. in. budowę instalacji fotowoltaicznych, zmniejszając tym samym opłaty za energię elektryczną, które są jedną z głównych pozycji kosztowych – kontynuuje wiceprezydent.

Miejska spółka jako przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, w przeciwieństwie do Saur Neptun Gdańsk, nie koncentruje się w swojej działalności na osiągnięciu zysku z tytułu wykonywania powierzonego zadania, jakim jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Od 1 sierpnia 2021 roku miejska spółka AQUA-Sopot Sp. z o.o. przejęła działalność prowadzoną w Sopocie przez Saur Neptun Gdańsk S.A. Dotychczas AQUA-Sopot, będąca właścicielem infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w mieście, dzierżawiła swój majątek spółce Saur Neptun Gdańsk. Od sierpnia zarządza nim samodzielnie.

Przypomnijmy, że po zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków Miasto Sopot zostało pozbawione możliwości zatwierdzania nowych taryf za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków. Kompetencje te przejęło Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. W przypadku Sopotu wniosek składał Saur Neptun Gdańsk, a zatwierdzały go Wody Polskie. Przejęcie przez miejską spółkę działalności operatorskiej umożliwiło pełną kontrolę nad proponowanymi do zatwierdzenia przez Wody Polskie nowymi taryfami.

Przypominamy o konieczności złożenia wniosku o zawarcie nowej umowy na dostawę wody i odbiór ścieków ze Spółką AQUA-Sopot. Nie dotyczy to osób, które za wodę rozliczają się w ramach spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. W tej sytuacji umowę podpisuje zarząd spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej.

Więcej informacji oraz wnioski do pobrania znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.aqua-sopot.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: