Unijne dofinansowanie na edukację przedszkolną dla pomorskich gmin

Ponad 3,2 mln zł unijnego dofinansowania dostaną pomorskie gminy Kołczygłowy, Trzebielino i Potęgowo.

Umowa na dofinansowanie projektów rozwoju edukacji przedszkolnej dla pomorskich gmin została podpisana 5 października w Potęgowie. Podpisali ją Mieczysław Struk, , marszałek województwa pomorskiego , a także  samorządowcy z trzech gmin.

W sierpniu 2021 r. Zarząd Województwa Pomorskiego  w sierpniu 2021 roku zatwierdził listę projektów rozwoju edukacji przedszkolnej, które otrzymają dofinansowanie.

Są 42 projekty z całego regionu. Dzięki temu powstanie blisko  1,6 tys. nowych miejsc w przedszkolach –powiedział  Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego

Projekty będą realizowane nie tylko w dużych miastach, ale także w  mniejszych miejscowościach.

Najmłodsi Pomorzanie zyskają możliwość rozwoju swoich zdolności. Będziemy mogli zapewnić im  szeroką ofertę edukacyjną oraz wspaniałe miejsca do spędzania wolnego czasu z rówieśnikami. A dzięki opiece nad dziećmi w przedszkolu, rodzice mają możliwość powrotu na rynek pracy – dodał  marszałek

 

Potęga Przedszkolaka

W gminie Potęgowo realizowany będzie projekt Potęga Przedszkolaka. Obejmie on blisko 200 maluchów i 14 nauczycieli. Organizowane będą zajęcia rozwijające zajęcia językowe, znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy czy rozwijające kompetencje społeczne. Z kolei dla nauczycieli przygotowana będzie oferta warsztatów i studiów podyplomowych. Całkowita wartość projektu w Potęgowie to 1,27 mln zł, a unijne dofinansowanie wyniesie ok. 1,08 mln zł.

Przedszkole Równych Szans

Na projekt Przedszkole Równych Szans  w gminie Kołczygłowy przeznaczonych będzie ok. 1,5 mln zł.W Ośrodku Wychowania Przedszkolnego zorganizowana zostanie nowa grupa przedszkolna. Dla dzieci planowane są liczne dodatkowe zajęcia w tym warsztaty rytmiczno-muzyczne, logopedyczne oraz zajęcia konstrukcyjne z robotami .Projekt zakłada także  szkolenia dla wychowawców.

Projekt w gminie Trzebielino

Projekt zostanie zrealizowany w trzech przedszkolach gminnych, w Suchorzu, Starkowie oraz w Trzebielinie. Przewidziane są zajęcia dodatkowe czy zakup niezbędnego sprzętu. Duży nacisk został położony na podniesienie kwalifikacji nauczycieli. Wartość tego projektu to ok. 1,2 mln zł, a dofinansowanie unijne to aż 1,05 mln zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: