Nieprzyjemny zapach nad Zatoką Pucką. Zagadka rozwiązana

Na początku września mieszkańcy uskarżali się na nieprzyjemną woń z Zatoki Puckiej. Dzięki Pomorskiej Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej wiadomo co to było.

W związku z otrzymanym zgłoszeniem dotyczącym uciążliwości zapachowych w strefie przybrzeżnej Zatoki Puckiej na odcinku Kuźnica-Jastarnia, w dniu 9 września 2021 r. inspektorzy WIOŚ przeprowadzili oględziny terenu oraz pobrali próbki wody z dwóch punktów pomiarowych w strefie przybrzeżnej. Próbki wody zostały przekazane do Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ, Oddział w Gdańsku.

W dniu prowadzenia oględzin w strefie przybrzeżnej można było zaobserwować duże ilości glonów zalegających na plaży oraz na wale kamiennym. Wyczuwalny był również nieprzyjemny, intensywny zapach gnilny.

Uzyskane wyniki badań laboratoryjnych pobranych prób wody wskazują na znaczne podwyższenie zawartości substancji biogennych takich, jak azot i fosfor, jak również podwyższenie zawartości związków węgla. Ponadto zawartość tlenu w analizowanych próbkach wody była znacznie obniżona.

Analiza mikroskopowa wskazała na obecność żywych organizmów z rodzaju Oscillatoria i Planktolyngbya (sinice), z rodzaju Cryptomonas (kryptofity), z rodzaju Nitzschia, Navicula, Amphiprora (okrzemki) oraz orzęsków, jak również szczątki roślinne, naturalnie występujące w wodzie.

Powyższe wyniki analiz wskazują na beztlenowe procesy rozkładu materii organicznej i wytwarzanie w ich trakcie złowonnego siarkowodoru.

Wyniki badań zostały odniesione do wytycznych zawartych w załączniku 6 i 9 (Tabela 3) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1475). Miejsca poboru prób znajdowały się w strefie Zalewu Puckiego, czyli Zatoce Puckiej wewnętrznej.

One thought on “Nieprzyjemny zapach nad Zatoką Pucką. Zagadka rozwiązana

  1. To wszystko, naprawdę, szanowna komisja zrobiła coś więcej? Gdzie żródło, wnioski, środki naprawcze!? Takie badania, to obecnie kazdy może wykonać za 150 zł, a ile pensji pobiera komisja, czas wziąć się za was, nieroby.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: