Nowe miejsce rekreacji w Dzierżążnie

Stowarzyszenie Perspektywa Dzierżążna otrzymało dofinansowanie. Środki te zostaną  przeznaczone  na realizację operacji  „ Poprawa atrakcyjności turystycznej Szwajcarii Kaszubskiej poprzez zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości sprzętu street workout w miejscowości Dzierżążno w Gminie Kartuzy”.

Jej głównym celem ma być rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej , a także udostępnienie nowej atrakcji turystycznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej poprzez utworzenie placu street workaut wraz z montażem lampy solarnej w miejscowości Dzierżążno w Gminie Kartuzy.

Koszty całkowite operacji wynoszą  51 844,50 zł, a kwota dofinansowania to 51 844 ,00 zł.

Operacja zostanie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: