Powiat Tczewski przystąpił do realizacji projektu „Pomorskie dzieciom”

Głównym celem projektu jest łagodzenie skutków związanym z epidemią koronawirusa oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. Chodzi głównie o dzieci i młodzież przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej jak również wsparcie kadry tej pieczy.

Przyznany grant  przeznaczony jest w rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie tczewskim przede wszystkim na:

  • specjalistyczne wsparcie psychologiczne dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej
  • bony edukacyjne dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą celem wsparcia ich w funkcjonowaniu  na rynku pracy w dobie pandemii COVID-19
  • doposażenie pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej  w sprzęt niezbędny do wykonywania pracy zdalnej oraz środki ochrony indywidualnej  do walki z COVID-19
  • warsztaty edukacyjne dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Dzięki przyznanemu grantowi zminimalizują się i zniwelują negatywne skutki związane z pandemią koronawirusa. Świadczone usługi będą dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci i młodzieży , które przebywają w pieczy zastępczej. Wpłyną na  wzmocnienie kondycji psychicznej  wychowanków, ograniczenie izolacji, lęków i objawów depresyjnych, a także na  wzrost kompetencji i umiejętności pracowników organizatora pieczy zastępczej

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 196.250,00  zł z czego kwotę 185 347,22 zł stanowią środki Funduszu Europejskiego , a kwotę 10 902,78 zł stanowią środki Budżetu Państwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: