Program rozwoju rodzinnych domów pomocy 2022

Program powstał z inicjatywy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Jego głównym zadaniem ma być wsparcie finansowe samorządów lokalnych w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych.

Chodzi tutaj głównie o poprawę dostępności usług opiekuńczych w rodzinnych domach pomocy, jak również rozwój tej formy wsparcia.

Wsparcie finansowe samorządów  ma działać w oparciu o dwa moduły:

  1.  Wsparcie finansowe w zapewnieniu osobom niesamodzielnym pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy. Chodzi o dofinansowanie kosztów ponoszonych przez gminy  w związku z kierowaniem osób do rodzinnych domów pomocy
    2.    Wsparcie finansowe tworzenia nowych rodzinnych domów pomocy. Chodzi o dofinansowanie remontów oraz zakupu wyposażenia niezbędnego do uruchomienia nowego domu w budynku, który gmina planuje udostępnić z własnych zasobów organizacji pożytku publicznego lub osobie fizycznej w celu uruchomienia domu

Samorządy gminne na złożenie i przekazanie wniosków za pośrednictwem CAS do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku  mają czas do 10 grudnia 2021 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: