Przedszkola i szkoły otrzymają wsparcie na zakup nowości wydawniczych

Wojewoda Pomorski podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym placówki wychowania przedszkolnego i szkoły w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” w 2021 roku.  Dzięki temu miasto Malbork otrzyma wsparcie finansowe w kwocie 29.680 zł jeszcze w 2021 roku.

Placówki wychowania przedszkolnego w ramach tego programy mogły wnioskować o wsparcie na zakup nowości wydawniczych, a szkoły o wsparcie na zakup nowości wydawniczych czy też elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych.

W przypadku województwa pomorskiego limit środków finansowych przeznaczonych na realizację programu w 2021 roku wynosił 1.217.197 zł. Do kuratorium Oświaty w Gdańsku wpłynęło za pośrednictwem 106 organów prowadzących łącznie 332 wnioski placówek wychowania przedszkolnego i szkół na kwotę 2.081.225 zł.

Wsparcie finansowe w ramach ww. Programu otrzymało 70 organów prowadzących dla 92 placówek wychowania przedszkolnego oraz 122 szkół na łączną kwotę 1.216.320 zł.

Miasto Malbork , które otrzyma jeszcze w 2021r. wsparcie finansowe w kwocie 29.680 zł przeznaczy je dla następujących placówek:

  • Przedszkola nr 5 w Malborku – wsparcie finansowe w kwocie 2.880 zł
  • Przedszkola nr 10 w Malborku – wsparcie finansowe w kwocie 2.800 zł
  • Szkoły Podstawowej nr 1 w Malborku – wsparcie finansowe w kwocie 12.000 zł
  • Szkoły Podstawowej nr 3 w Malborku – wsparcie finansowe w kwocie 12.000 zł

Wsparcie finansowe stanowi  blisko 80% wartości danego zadania, na które składa się także finansowy wkład własny w wysokości co najmniej 20%. Zapewnia go organ prowadzący w kwocie 7.420 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: