” Granty PPGR”. Gmina Kaszubska może składać wnioski

W ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „ Granty PPGR” Gmina Kaszubska chce złożyć wnioski. Głównym celem programu jest wsparcie w zakresie dostępu do Internetu i sprzętu komputerowego.

Rodzic bądź opiekun Prawny osoby niepełnoletniej oraz pełnoletni uczniowie szkół średnich , którzy mieszkają w miejscowościach, w których funkcjonowały PGR-y  może do 22 października 2021 roku złożyć w Urzędzie Gminy w Dębnicy Kaszubskiej stosowne oświadczenia. Oferowane wsparcie przysługuje uczniom, którzy:

  • zamieszkują w miejscowości, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej
  • są członkami rodzin osób pracujących w PGR-ach
  • nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Stosowne oświadczenia można złożyć u pracowników Urzędu Gminy w Dębnicy Kaszubskiej

  • pokój nr 5 – u Pani Kingi Trubickiej -Czapki
  • pokój nr 7 – u Pani Beaty Matusik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: