Projekt na budowę zbiornika retencyjnego Wileńska II

Przetarg dotyczący opracowania dokumentacji projektowej dla budowy zbiornika retencyjnego Wileńska II ma zostać ogłoszony w najbliższych dniach. Zbiornik retencyjny Wileńska II ma powstać u zbiegu ulicy Wileńskiej i ulicy Sobieskiego. 

Miasto Gdańsk sukcesywnie inwestuje w poprawę stanu gospodarowania wodami opadowymi. Kolejną inwestycją,  która poprawi ochronę przeciwpowodziową miasta jest właśnie planowana budowa zbiornika retencyjnego Wileńska II. Jednakże zanim to  nastąpi konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowej. Przetarg na wykonanie projektu zostanie ogłoszony w najbliższych dniach.

Dokumentacja projektowa ma obejmować projekt zbiornika retencyjnego Wileńska II wraz z umocnieniem brzegów zbiornika ponad linię wody materiałami naturalnymi, przepustami i przebudowę Potoku Królewskiego. Dodatkowo biuro projektowe zaprojektuje drogę eksploatacyjną, która będzie pełnić funkcję ciągu pieszo-rowerowego wokół zbiornika Wileńska II z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu zielonego w jego pobliżu. Prace projektowe mają potrwać 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wstępne otwarcie ofert zaplanowane jest na koniec października.

Budowa zbiornika ma zostać zrealizowana w ramach Gdańskiego Programu Przeciwpowodziowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: