Dulkiewicz zwołuje nadzwyczajną sesję Rady Miasta Gdańska

W poniedziałek, 18 października o godz. 16.00 w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1 odbędą się obrady XL sesji Rady Miasta Gdańska. Głównym punktem będzie debata nad „Wizją rozwoju gdańskiej edukacji w kontekście projektowanych zmian prawa oświatowego”. 

– W związku z podjętymi, projektowanymi oraz komunikowanymi medialnie zmianami w prawie oświatowym istenieje konieczność przeprowadzenia szerszej debaty wszystkich środowisk skupionych wokół gdańskiej oświaty nad ich ewentualnymi konsekwencjami. Wdrażane w Gdańsku od lat hasło „Szkoła i przedszkole współpracy” obliguje nas jako organ prowadzący zawrówno do przekazania rzetelnej informacji o ryzykach związanych z projektowanymi zmianami, jak i wsłuchania się w głos ekspertów oraz bezpośrednich uczestników procesu edukacyjnego – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, na wniosek której zwołana została najbliższa sesja.

Podczas sesji, poza wystąpieniami Aleksandry Dulkiewicz, prezydent Gdańska oraz Moniki Chabior, zastępczyni prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania, głos zabiorą m.in.:

  • Jarosław Spychała, inicjator i realizator wykładów w ramach Gdańskiej Akademii Filozofii,
  • dyrektor Agnieszka Tomasik i nauczyciel Katarzyna Kuźma-Giorewa zaangażowane w działania Gdańskiego Forum Edukacyjnego,
  • Igor Dorawa, reprezentant Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska,
  • Marek Smolski, przedstawiciel rodziców działający w Gdańskim Forum Edukacyjnym.

Porządek sesji dostępny jest w załączeniu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Sesja Rady Miasta Gdańska poświęcona tematyce oświatowej transmitowana będzie także na portalu gdansk.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: