Gdańsk będzie rozwijał swój program seksualizacji młodzieży do 2025 r.

Zajęcia organizowane również poza szkolnymi salami, nowy podręcznik i kampania informacyjna – Miasto podsumowało pierwszą edycję miejskiego programu Zdrowe Love. Zastępca prezydent i radne zaprezentowały kolejne działania.

– Zdrovve Love realizujemy od 2017 roku w ramach gdańskiego programu wsparcia prokreacji.  Został on przedłużony do 2025 roku, co jest bardzo ważne bo daje nam możliwość ciągłego działania – mówiła Monika Chabior, zastępca prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania. Warto powiedzieć, że ten program napotkał na wiele trudności. Szkoła obecnie jest miejscem bardzo silnego sporu kulturowego i nasze gdańskie podejście ukierunkowane na edukację opartą na wiedzy, samoświadomości, również w odniesieniu do zdrowia seksualnego, tożsamości seksualnej, nie jest dobrze przyjmowana we wszystkich środowiskach. Realizatorzy, szkoły, rodzice napotkali na ogromny opór ze strony skrajnych środowisk. Dlatego wyciągamy wnioski i proponujemy warsztaty, dla chętnych, także poza szkołami.

Zastępca prezydent Gdańska przedstawiła raport z ewaluacji pierwszej edycji programu Zdrowe Love. Zrealizowano 296 godzin warsztatów edukacyjnych dla 835 uczestników. Przeprowadzono spotkania informacyjne dla 2779 rodziców i 2870 uczniów. W 21 gdańskich placówkach oświatowych projekt odbył się lub był w trakcie rozpoczęcia (niezrealizowanej ze względu na Covid-19). Koszt pierwszych działań to łącznie 131.413,73 złotych.

– Warto podkreślić dwa fakty, pierwszy, że w zeszłym roku w październiku na sesji Rady Miasta Gdańska przedłużyliśmy projekt Zdrowe Love do 2025 roku, więc nie ma mowy o wygaszaniu, tak jak pojawiało się to ostatnio w sugestiach. Druga rzecz obecność dzieci i młodzieży w tym programie, jest tylko i wyłącznie za zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, nikt nigdy nie przymuszał i nie będzie przymuszał młodzież do obecności na tych zajęciach – mówiła Kamila Błaszczyk, radna KO-Nowoczesna. – Młodzież potrzebuje rzetelnej edukacji w tym zakresie i ten program, jak sama młodzież podkreślała dał jej rzetelną wiedzę. Dlatego musimy ten program wspierać i będzie on kontynuowany.

Ewaluacja. Zdrowe Love na 4,5/5

Pierwszy etap funkcjonowania Zdrowe Love został poddany ewaluacji. Ośrodek Badań i Analiz Społecznych przepytał młodzież, rodziców i edukatorów co do oceny warsztatów, ich dostępności, sposobu prowadzenia zajęć. W 5-cio stopniowej skali Zdrowe Love zostało ocenione na 4,5. Najbardziej kłopotliwą sprawą według nastolatków i rodziców był sam proces organizacji zajęć w szkole.

– Jestem zadowolona, że dzisiaj mamy już ewaluację, i że będziemy kontynuować ten program. Wreszcie, że napiszemy nowy podręcznik – mówiła Beata Dunajewska, przewodnicząca klubu Wszystko dla Gdańska w Radzie Miasta. – Oczekujemy, że ten przyszły podręcznik będzie napisany z uwzględnieniem wszystkich uwag, będzie rozszerzony o kwestie dotyczące psychologii i emocji, jakie towarzyszą młodym ludziom w tym temacie.

Co dalej?

Zajęcia mają szansę na powrót do szkół w II semestrze roku szkolnego 2021/2022, w zależności od procesu wyboru podmiotu, który poprowadzi zajęcia. W tym celu zostanie ogłoszony konkurs. Program ma się odbywać nie tylko w placówkach oświatowych, ale także poza szkolnymi budynkami – w zależności od zainteresowania. Miasto zaktualizuje również podręcznik do zajęć, w oparciu o doświadczenia z pierwszej edycji. Informacje o możliwości udziału w programie będą dystrybuowane nie tylko w szkołach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: