Marszałek województwa pomorskiego przyznał stypendia dla uczniów

Uczniowie, którzy uczniowie posiadają tytuł finalisty lub laureata konkursu/olimpiady przedmiotowej, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z wysoką średnią ocen oraz uzdolnieniami z zakresu przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości oraz młodzież ze szkół zawodowych otrzymają stypendia.

We wszystkich kategoriach przyznano 982 stypendia o łącznej wartości 2,682 mln zł. Najzdolniejszym uczniom z pomorskich szkół Marszałek województwa pomorskiego przyznaje stypendia. Stypendia z budżetu województwa pomorskiego przyznawane są od roku 2002, stypendia unijne  od roku szkolnego 2007/08, a zawodowe od 2016/17.  Kandydatury zgłaszają dyrektorzy lub wicedyrektorzy szkół, do których uczęszczają uczniowie.

Stypendia za rok szkolny 2020/21

Stypendium finansowane jest  z budżetu województwa pomorskiego. Przeznaczone jest dla najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, uczących się w roku szkolnym 2020/21 na terenie województwa pomorskiego. Otrzymują je uczniowie, którzy osiągnęli wyjątkowe efekty edukacyjne, zdobyli tytuły laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych nie tylko na szczeblu regionalnym, ale i krajowym oraz międzynarodowym. Ponadto, muszą pochwalić się wysoką średnią ocen.Przyznano 53 jednorazowe stypendia po 2,5 tys. zł. Otrzymają je uczniowie szkół:

  • podstawowych – 34
  • ponadpodstawowych – 14
  • artystycznych – 5

Dla szczególnie uzdolnionych

Stypendia finansowane ze środków Unii Europejskiej, służą nie tylko wsparciu wybitnie uzdolnionych pomorskich uczniów, ale pomagają w niwelowaniu barier edukacyjnych wynikających np. z lokalizacji szkoły w małych miejscowościach czy też z trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej danego ucznia. Komisja Stypendialna przyznała 454 stypendia po 250 zł wypłacane przez 12 miesięcy.

Dla młodzieży szkół zawodowych

Stypendia, finansowane ze środków Unii Europejskiej, promują uczniów, którzy uczą się w szkołach zawodowych – technikach i szkołach branżowych. Uczniowie muszą nie tylko wykazać się wysoką średnią ocen z przedmiotów zawodowych, ale i powinni kształcić się w branżach kluczowych dla rozwoju naszego regionu. Komisja przyznała 475 stypendiów po 250 zł wypłacanych przez 10 miesięcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: