Rewitalizacja Placu 3 Maja i ulicy Grunwaldzkiej w Malborku

Spotkanie w sprawie rewitalizowanej przestrzeni Placu 3 Maja i ulicy Grunwaldzkiej w Malborku odbyło się 22 listopada w Urzędzie Miasta. Udział w spotkaniu wzięły służby społeczne,  a także mieszkańcy rewitalizowanej przestrzeni.

Projekt rewitalizacyjny miasto Malbork realizuje od ponad 3 lat. Zmienia on nie tylko przestrzeń miejską, ale także świadomość i wrażliwość mieszkańców.

Spotkanie było okazją do przedstawienia najważniejszych problemów mieszkańców i skonfrontowania z przedstawicielami rozwiązań w zakresie podniesienia bezpieczeństwa i porządku na tych ulicach. Poruszano między innymi tematy związany z monitoringiem, porządkiem na klatkach schodowych, współpracy z zarządcami, MOPS-em, Policją. Uczestnicy spotkania podjęli decyzje o cyklicznych spotkaniach i utworzeniu roboczych zespołów w ramach których chcemy spotykać się i wypracować najlepsze rozwiązania – powiedziała Anna Olkowska-Jacyno- specjalista ds. rewitalizacji

Inicjatywa wyszła od mieszkańców tej przestrzeni. Wszyscy chcą aby ta przestrzeń była przyjazna nie tylko dla mieszkańców i turystów.

Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Policji, Straży Miejskiej, przedstawiciele Urzędu Miasta Malborka oraz co najważniejsze mieszkańcy przestrzeni.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: