Nielegalne banery reklamowe pod lupą strażników

Funkcjonariusze straży miejskiej w ostatnim czasie podczas patroli zwrócili uwagę na nielegalne wywieszanie w przestrzeni gminy banerów reklamowych i plakatów.

Wywieszanie plakatów, ulotek oraz reklam w miejscach niedozwolonych stanowi wykroczenie.

Niestety takie działania psują estetykę naszego miasta, zwyczajnie je zaśmiecają. Apelujemy dbajmy wszyscy o estetykę i wygląd w naszym mieście, bo to nasza wspólna przestrzeń – można przeczytać na stronie straży miejskiej we Władysławowie

Poza kwestiami estetycznymi chodzi także o respektowanie prawa. Wywieszanie plakatów, ulotek i reklam w miejscach niedozwolonych stanowi wykroczenie. Osoba, która zostanie przyłapana na gorącym uczynku może zostać ukarana za to wykroczenie mandatem w wysokości od 20 do 500 złotych.

Zgodnie z art. 63a kodeksu wykroczeń:
„§ 1. każdy kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez wymaganej zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów służących lub przeznaczonych do popełnienia wykroczenia, choćby nie stanowiły własności sprawcy, oraz nawiązkę w wysokości do 1500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: