Rolnictwo pod okiem dronów z inspekcji ochrony środowiska

Inspektorzy WIOŚ w Gdańsku przy wykonywaniu czynności w terenie często wykorzystują bezzałogowe statki powietrzne. Dzięki dronom możliwa jest rejestracja obrazów i obserwacja zdarzeń w miejscach, do których utrudniony jest dostęp.

Przy kontrolach działalności rolniczej dron jest wykorzystywany zarówno do oblotu pól w celu stwierdzenia występowania naturalnych cieków wodnych, co ma znaczenie w zachowaniu prawidłowej odległości podczas stosowania nawożenia azotem zarówno z nawozów naturalnych oraz mineralnych, jak i do wykonania zdjęć przemysłowych ferm tuczu trzody chlewnej czy drobiu.

Dzięki zdjęciom wykonanym przy użyciu drona możliwe jest stwierdzenie ilości budynków inwentarskich użytkowanych przez kontrolowanego, ilości emitorów gazów i pyłów do powietrza, liczby silosów paszowych, miejsc i sposobów przechowywania nawozów naturalnych.

Przykładowo w jednej z ostatnio przeprowadzonych kontroli, dzięki użyciu drona stwierdzono większą ilość użytkowanych budynków inwentarskich oraz większą ilość emitorów gazów i pyłów do powietrza od wykazanych w pozwoleniu zintegrowanym kontrolowanego podmiotu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: