Kościerzyna. Program usuwania odpadów zawierających azbest zakończony

Na terenie Kościerzyny w minionym roku z 10 budynków usunięto odpady, które zawierały  azbest. Kosztowało to prawie 27 tys. zł. Odpady zostały przetransportowane na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Miasto pod koniec roku zakończyło realizację zadania „Usuwanie materiałów zawierających azbest w terenu miasta Kościerzyna”. Było ono dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Gmina miejska Kościerzyna otrzymała w 2021 roku  dotację na ten cel w kwocie prawie 11 tysięcy złotych. Koszt usunięcia materiałów azbestowych opiewał natomiast na kwotę prawie 27,2 tys. zł.

Zakres prac obejmował demontaż, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych będących własnością wspólnot mieszkaniowych.

Na zlecenie miasta usunięto odpady zawierające azbest w ilości 35,840 Mg. Zostały one usnunięte przez firmę EKO-POL z Pruszcza Gdańskiego. Odebrano je z posesji, przetransportowano i przekazano do składowania na składowisku odpadów niebezpiecznych w miejscowości Małociechowo. Z kasy budżetu miasta wydano na to zadanie ponad 16 tys. zł – poinformował  Tomasz Nadolny, zastępca burmistrza Kościerzyny

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: