Poprowadź kawiarnię w oliwskiej palmiarni

Przebudowa kompleksu palmiarni w Parku Oliwskim jest już na finiszu. W jej ramach w jednym z budynków powstanie lokal gastronomiczny, którego można zostać najemcą. Chętnych do poprowadzenia działalności gastronomicznej w tym miejscu Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert.

Wyłoniony w konkursie zwycięzca będzie mógł prowadzić lokal gastronomiczny o łącznej powierzchni blisko 74 m2 (przedsionek, sala konsumpcyjna, toaleta, pomieszczenie socjalne) znajdujący się w budynku palmiarni. Budynek został wyremontowany w ramach rewitalizacji całego kompleksu. Wyposażony jest w instalacje niezbędne do prowadzenia działalności gastronomicznej: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, grzewczą oraz mechaniczną wentylację. Niewątpliwym atutem lokalu jest jego przeszklony sufit.

Wykończenie i wyposażenie lokalu oraz aranżacja jego wnętrza leżeć będzie po stronie najemcy.

Minimalna stawka czynszu, jaka oferowana jest w konkursie to 41,63 zł netto za 1 m2 miesięcznie. Do tej stawki należy doliczyć opłaty za media – ogrzewanie, zużycie wody i energii elektrycznej, a także za wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenie, serwis wentylacji itp. Do obowiązków najemcy będzie także należało m.in. zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w przedmiocie najmu i pomieszczeniach przyległych, tj. w pomieszczeniu foyer i węźle sanitarnym na kondygnacji -1.

Najemca będzie miał dodatkowo możliwość dzierżawy gruntu pod ogródek gastronomiczny i mobilny punkt sprzedaży małej gastronomii. Koszt dzierżawy 1 m2 w momencie publikacji konkursu wynosi 13,29 zł. Możliwość wydzierżawienia gruntu w celu usytuowania ogródka dostępna będzie od początku prowadzenia działalności w lokalu.

Do udziału w konkursie zapraszamy oferentów, którzy udokumentują minimum 3-letnie doświadczenie (w latach 2015-2021) w prowadzeniu lokalu gastronomicznego z salą konsumpcyjną o powierzchni co najmniej 30 m2.  Ponadto oferenci będą zobowiązani do wpłaty wadium w wysokości 9224 zł.

Pisemne oferty na najem lokalu użytkowego należy składać w siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni przy ulicy Partyzantów 36 w Gdańsku – Biuro Obsługi Klienta, budynek A lub przesyłać drogą pocztową (UWAGA!!! Decyduje data wpływu przesyłki do GZDiZ) na adres Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk do dnia 21 stycznia 2022 roku do godziny 11:00 w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem: „KONKURS – PALMIARNIA”.

Otwarcie kopert nastąpi dnia 21 stycznia 2022 r. o godz. 13.00 w sali 19 w siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni przy ul. Wyspiańskiego 9A – wejście bezpośrednie od strony akademików Politechniki Gdańskiej.

Przed złożeniem oferty istnieje możliwość obejrzenia lokalu na miejscu w dniach 10-11 stycznia. W celu umówienia terminu prosimy o kontakt z p. Jakubem Wilińskim pod numerem telefonu 508 371 749.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: